Blog van een conflictbegeleider

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen
30-09-2013 18:51

‘Hoe kan ik voorkomen dat de spanning en stress van anderen, mijn energieniveau doet kelderen’, vraagt Niels (casemanager) mij.

‘Ik ben een echt gevoelsmens’, verklaart hij zich nader, ‘en dat vind ook fijn. Het is mijn kracht. Maar soms is het ook zwaar. Alles komt zo binnen. Dus als ik een paar pittige klantjes heb op een dag, kun je me ’s avonds opdweilen…’

‘Dan ben je niet de enige,’ zeg ik. ‘En wat je ertegen kunt doen is even eenvoudig als veelomvattend. Het komt neer op één grondregel. Zelfliefde.'

 

'Dat je meetrilt met de negativiteit van anderen kun je eigenlijk niet voorkomen. Daaraan ligt een universele wet ten grondslag: de Wet van Trilling*. Iedereen heeft een uniek en complex trillingspatroon. Gelijke, of bijna gelijke trillingsfrequenties hebben de neiging om met elkaar mee te gaan trillen. Nou hebben gedachten, gevoelens en overtuigingen ook een trillingsfrequentie. Als jij voelt dat je in aanwezigheid van iemand anders leegloopt, dan trilt iets in jou mee met de negatieve energie van die ander. Dat proces voltrekt zich op onbewust niveau.’

 

‘Lekker dan!’, zegt Niels. ‘Hier ben ik niet zo blij mee. Zeg jij nou dat ik net zo negatief ben als die mensen die ik begeleid?’ ‘Ja en nee’, zeg ik. ‘Maar trek het je niet persoonlijk aan, want we dragen allemaal negativiteit mee in ons systeem, niemand uitgezonderd. We hebben allemaal de neiging rotgevoelens weg te drukken uit ons bewustzijn., die daardoor linea recta de kelder van ons lagere onbewuste in gaan. Daar hechten ze zich aan de onbewuste collectieve negativiteit van onze (organisatie)cultuur. Door je werkelijkheid te beschouwen als een reflectie van jezelf, kun je jezelf dus beter leren kennen.'

 

Maar meetrillen met de negativiteit van een ander wil nog niet zeggen dat jij gelijk bent aan die ander. Niemand is gelijk. Slechts een deeltje van je trilt mee. Gelukkig heb je ook positieve gevoelens, gedachten en overtuigingen in huis. Hoe liefdevoller die zijn, hoe hoger de frequentie. Op momenten dat je ermee samenvalt, zend je die frequentie uit, en geef je de ander de kans om daarin met jou mee te trillen.
De Wet van Trilling stelt wat dit betreft dat hogere trillingen, lagere trillingen kunnen transformeren, terwijl dit omgekeerd niet geldt.

 

Dit betekent o.m. dat als je een negatief persoon in een positieve omgeving plaatst, deze persoon zich vanzelf beter gaat voelen, enkel door van omgeving te veranderen.
Maar als je een vrolijk persoon in een groep kankeraars plaatst, dan gaat deze alleen meekankeren, als ie (onbewust) ook een kankeraartje aan boord heeft. :) Heeft ie dat niet, en over het algemeen een lichte energie over zich, dan kan ie heel de groep 'omhoog' trekken.  

Door liefdevolle keuzes te maken, ontwikkel je dus naar een hogere trillingsfrequentie, waarvan niet alleen jijzelf profiteert, maar ook je omgeving! Elke glimlach die je schenkt, elke constructieve handeling die je uitvoert, kan een kettingreactie van goeds in werking stellen...

 

Terug naar de zelfliefde en het beschermen van jezelf. Hierbij de inzichten die ik door de jaren heen opgedaan heb:   

1) Verguis je gevoeligheid niet, maar koester deze
Hoe hoger je trillingsfrequentie, hoe gevoeliger je bent. Dit is een goed teken. Door je gevoeligheid kun je gemakkelijker contact maken met je innerlijke wijsheid. En wijsheid  maakt je handelen zinvoller en effectiever…
Voorwaarde is dat je wel goed omgaat met je gevoeligheid! Hoe?

2) Wees alert op plotselinge moeheid en leeglopen tijdens of direct na ontmoeting

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor sensitieve mensen, want die hebben vaak zwakke grenzen en lopen dus sneller leeg op anderen. Als je voelt dat de zware (negatieve) energie van anderen op je drukt, vraag je dan af: gaat dit (gevoel of deze emotie) over mij, of over de ander? Moet ik er iets mee (bv in de richting van de ander)? Moet ik er nu iets mee? Is dit echt mijn verantwoordelijkheid?? 

3) Als het feitelijk jouw zaak niet is laat het probleem dan bij de ander en stel zonodig je grens.

Stel je grens zo nodig verbaal, maar in ieder geval energetisch, door de energie in gedachten naar de zender terug te sturen. Dit heet uitplaatsen. Want ook al ben je zorg/hulpverlener, je bent niet verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem van je klant/de patiënt. Reik je hulp aan naar beste kunnen, dat is voldoende. Wat de ander ermee doet moet je loslaten. Dat is zijn of haar deel en verantwoordelijkheid.  

4) Begin je (op subtiel niveau) op te zien tegen het contact met een bepaalde klant, dan is dat een teken dat de ander een onverwerkt pijnveld van jou aanraakt. Neem dan - uit zelfliefde - wat tijd voor jezelf.Onderken de pijn die je voelt als jouw pijn. Onderzoek waar het over gaat, desnoods met een derde. Roep een gevoel van compassie met jezelf op, verwerk het, leer ervan en laat het los.

 

Nog even over negatieve energie. Deze heeft een trage trillingsfrequentie en kan kleverig en zwaar voelen. Niet prettig. Als je dit voelt na een ontmoeting, geen probleem, je kunt je energieveld altijd reinigen.
Daar zijn allerlei goeie cursussen voor, die op het volgende neerkomen: 

a) Goed aarden, bv door te wandelen; in de tuin werken; yoga; meditatie;

b) Je energieveld reinigen, bv door veel water te drinken; met zout douchen of baden (!); lavendel of cederolie verdampen of opdoen
cJezelf opladen, bv door op tijd naar bed te gaan; iets leuks doen, waar je energie van krijgt zoals sporten, sauna, massage, etc.
NB: je vervuilt zelf je energieveld door negatief denken, overmatig alcohol en drugsgebruik, varkensvlees, schaaldieren en schubloze vis, zoals paling. 

 

Zelfbescherming draait dus om zelfliefde. Stel je grens niet door ‘nee’ te zeggen tegen de ander, maar door ‘ja’ te zeggen tegen jezelf. Het is wijs om de ander niet te willen beschadigen, want negativiteit komt vroeger of later altijd bij je terug. Wie in staat is negativiteit om te buigen naar constructief contact, is ‘de sterkere’ van de twee.

Dit is een optie waar iedereen voor kan kiezen. Je doet er niet alleen iets positiefs mee naar de ander toe, maar ook naar jezelf. Als je waarachtig bent, slaag je zonder uitzondering. Je hebt dan goed karma gezaaid en dat komt vanzelf vermeerderd bij je terug. Mocht dit je aanspreken, maar je weet niet hoe je emotioneel en praktisch je negativiteit transformeert, dan ben je van harte welkom bij mij in de Vrijplaats.  

 

© Alexandra van Smoorenburg

 

* als je meer wilt weten over die Wet van Trilling en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan, lees het boek 'De hele Olifant iin Beeld', van Marja de Vries. Heel interessant!   

 

Gerelateerde blogs

Hoe word je gelukkig?, aug 2013

De bron van alles, (gedicht), maart 2013

Veranker je hartkwaliteiten en versterk je charisma, jan 2013

 

 

 

Als iemand mij nou maar had opgeraapt

Als iemand mij nou maar had opgeraapt
29-09-2013 11:28

Als iemand mij nou maar 
had opgeraapt 
en in zijn zak gestopt 
en daar gelaten had, 


dat af en toe een hand mij vond, 
voelde hoe zacht ik was 
en dan weer losliet. 
Of op de vensterbank gelegd, 
op 't nachtkastje, 
in een rommeldoos. 
De keukenla! 


Ik heb nog nooit een reis gemaakt, 
ik moest zo nodig wortel schieten. 
Als iemand mij nou maar had opgeraapt, 
er was niets aan de hand geweest, 
ik was kastanjebruin geweest, 
ik had geglansd, geglansd, 
wat later was ik wat gaan rimpelen, 
en dan, nou ja, maar nu, 
nu moet ik onvrijwillig transformeren 
en niet zo n beetje ook. 


En steeds als ik zo ongeveer 
gewend ben aan mijn nieuwe vorm, 
steeds als ik zo min of meer 
geaccepteerd heb 
dat ik ben zoals ik ben, 
dan ben ik alweer anders. 


En als het nu zo was dat ik gekozen had 
om zo te zijn, dat ik het wilde: 
steeds een ring erbij, 
zoveel soortgenoten aan mijn takken 
in hun veilig stekelhuis, 
zo anders dan ikzelf, 
maar wat weet ik het nog goed. 

Ik heb het opgegeven 
te zijn zoals ik ben. 
Ik groei maar mee 
met wie ik worden zal. 
Af en toe hoor ik 
dat iemand zegt 
hoe mooi ik ben. 


In mijn schaduw 
gebeuren dingen 
die de moeite waard zijn. 

© Tjitske Jansen

Boetes voor hoge werkdruk in Zorg en Welzijn

Arbocatalogi papieren tijgers?
Arbocatalogi papieren tijgers?
13-09-2013 18:57

Het is ongelooflijk hoe lang het kan duren voordat bepaalde verplichtingen die de wet ons voorschrijft doordringen in het bewustzijn en beleid van werkgevers. De verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en actief terug te dringen is er daar één van. Al in 2006 schreef ik er het artikel Psychosociale arbeidsbelasting, een nieuw arborisico over, met daarin heldere aanbevelingen, die pas nu beginnen te leven bij een bredere groep. Zou dat komen doordat er nu pas flinke boetes uitgedeeld worden?

 

Onder psychosociale arbeidsbelasting valt niet alleen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie; ook werkdruk wordt specifiek genoemd in de Arbowet. Dit wordt echter nogal eens over het hoofd gezien. Niet erg handig, want hoge werkdruk is een megaprobleem, zeker in de Zorg en Welzijnsector. Als dit in jouw organisatie speelt, valt bij inspectie niet eenvoudig aan te tonen dat het er niet zou zijn, want te hoge werkdruk laat duidelijke sporen achter: de organisatie scoort dan hoog op psychisch verzuim, zoals burn-out, overspannenheid, depressie en conflictverzuim.

 

Recente sectorgegevens van Zorg en Welzijn liegen er niet om. Want wist jij dat een kwart van de totale instroom in de WIA (arbeidsongeschiktheid) in Nederland uit deze sector komt? En dat het arbeidsgerelateerde verzuim in de zorg (1,2%), dat voornamelijk veroorzaakt wordt door psychosociale arbeidsbelasting, 20% hoger ligt dan gemiddeld in Nederland (1,0%)? Dit ondanks de aanwezigheid van Arbocatalogi in de instellingen. Klaarblijkelijk zijn dat papieren tijgers. Dus heeft Minister Asscher bestuurders en management in de sector aangezegd dat ze steviger op goede arbeidsomstandigheden moeten sturen. Hij stelt dat intensieve voorlichting van medewerkers over de arbeidsrisico’s noodzakelijk is, alsook toezicht van de leidinggevende opdat de medewerkers de maatregelen ook toepassen. Zonder juiste toepassing en regelmatige evaluatie worden de arbeidsrisico’s onvoldoende beheerst. (zie sectorrapportage Zorg en Welzijn 2013) 

 

Daarnaast is er een financiële prikkel afgegeven. Overtredingen van de Arbowet worden dit jaar strenger bestraft. De Arbeidsinspectie controleert strenger en boetes worden soms meer dan verdubbeld. Een mooi extra centje voor onze noodlijdende Staat, maar een bittere pil voor organisaties waar de werkdruk huizenhoog is. Het zijn immers de bezuinigingen van diezelfde Staat, die zoveel onrust veroorzaken en de werkdruk in de sector ongehoord opvoeren. Meer gedetailleerde informatie over de inspecties in Zorg en Welzijn, de aangescherpte handhaving en de punten waarop gelet moet worden, heb ik hier bijeengebracht.  

 

Toch is het goed dat er gehandhaafd wordt, vanuit een hoger standpunt bezien. Eindelijk echte aandacht voor beleid op dit front, en vooral dus voor de uitvoering van dat beleid. De plichtmatige RI&E-lijstjes (risico inventarisatie en evaluatie) die men overal heeft liggen maar die niemand kent, zijn immers veelal een aanfluiting. Ze zijn meestal niet met werknemers zijn gemaakt, maar voor werknemers, en dat werkt gewoon niet. Als dat bij jullie ook zo is, begin dan opnieuw. Skip alle online vragenlijsten (tevredenheidsonderzoeken) en maak afdelingsgewijs concrete werkafspraken gericht op veilige werkomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en werkplezier. Dat zal helpen het ziekteverzuim terug te dringen, alsook de enorme kostenpost die met PSA gepaard gaat. 

 

Een paar concrete onderwerpen in relatie tot terugdringen PSA? Ik zou bijvoorbeeld dit op de agenda van het werkoverleg zetten: 1) behoeftes rondom conflictvaardigheid 2) gedragscode en werkafspraken ongewenste omgangsvormen 3) wat verstaan we onder ‘goed samenwerken’ 4) eigen regelcapaciteit (irt balans leven/werk) 5) balans sturing/ zelfsturing (irt werkplezier) 6) leefstijl 7) ontspanning en bewegen. Met een aantal van deze onderwerpen willen te veel leidinggevenden zich nog altijd liever niet bezighouden, omdat ze het privéterrein van de werknemer te veel naderen. Zet deze overtuiging vanaf nu in de ijskast. Dit valt niet meer te verkopen.

 

Zeker, de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid ligt in de eerste plaats bij de werknemer zelf, maar het is vooral de werkgever die voor de kosten opdraait als het fout gaat. Zorg daarom voor bewustzijn over de rolverdeling. Door dit onderwerp van de grond af samen op te pakken creëer je meer begrip en verantwoordelijkheid. Laat ‘ziekte’ op  het terrein van de medische professional liggen, en trek ‘gezondheid’ naar de medewerker en de organisatie toe. Trek samen op. Als je samen de regels maakt, wordt het veel gemakkelijker om elkaar aan te spreken op oncollegiaal, ziekmakend gedrag op de werkvloer.  

 

© Alexandra van Smoorenburg

 

  

Een goede start maken met je team met dit onderwerp? Begin met de mindset ten aanzien van conflict. De workshop Benut je conflict! leent zich hier uitstekend voor. Er loopt nog een mooie actiekorting tot 1 oktober a.s.! 

 

 

Gerelateerde blogs

Hoe blijf je overeind als de organisatie onder je kont vandaan afgebroken wordt?

Stress, verzuim en de diagnosekermis, maart 2013

Gelijke behandeling: van gedragscode naar gedrag, maart 2013

Psychosociale arbeidsbelasting op de agenda, maar hoe nu verder?, dec 2010

P&O en psychosociale arbeidsbelasting. De logistiek van de oplossing (artikel), aug 2007

Psychosociale arbeidsbelasting, een ‘nieuw’ arbo risico (artikel), nov 2006


 

 

De werkdruk steigt sneller daar waar ontslagen vallen

02-09-2013 21:03

Werknemers lopen steeds meer risico op hoge werkdruk, dat zeggen de werkgevers. Met name bij bedrijven waar ontslagen vallen, neemt de werkdruk toe. De werkdruk stijgt meer bij grote bedrijven en non-profit organisaties dan bij kleinere organisaties. Ondanks de stijgende werkdruk nemen bedrijven minder maatregelen voor arbo- en verzuimbeleid. Dat blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid, WEA 2012, een onderzoek van TNO onder ruim 5.000 vestigingen van bedrijven en instellingen.
 
Meer werkdruk bij grote vestigingen
Werkgevers onderkennen dat werkdruk is een groeiend arborisico is. In 2012 vindt 44% van de werkgevers werkdruk een belangrijk risico, tegenover 41% in 2010. Maar, ondanks de toenemende werkdruk, houden bedrijven de ‘hand op de knip’ als het gaat om investeringen in arbo- en verzuimbeleid.

Er is een groot verschil naar vestigingsgrootte en aard van het bedrijf: vergeleken met kleinere vestigingen rapporteren vooral werkgevers van grotere vestigingen vanaf vijftig werknemers, en vestigingen met een non-profit-karakter vaak de aanwezigheid van werkdrukrisico’s. In 2012 bedroeg dit circa 65%. Dat is zo’n 20% meer dan in kleinere vestigingen en profit-bedrijven.

 

Ontslag zorgt voor extra werkdruk
Ontslag vergroot het werkdrukrisico vergroten voor het ‘zittende’, overgebleven personeel. Werkgevers van vestigingen die in 2012 ontslag doorvoerden vanwege bedrijfseconomische reden, rapporteren relatief vaak werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico’s: 53%. Bij bedrijven zonder recent ontslag om bedrijfseconomische reden, was het werkdrukrisico aanwezig in 43% van de vestigingen.

Het aantal vestigingen dat een bedrijfseconomische reden opvoerde voor het laatste ontslaggeval, steeg tussen eind 2010 en eind 2012 van 9% naar 13%. Relatief sterk was de toename in gezondheids- en welzijnszorg (van 3% naar 10%) en de handel (van 7% naar 14%).

Bij een hogere werkdruk ontstaan ook sneller verstoorde arbeidsrelaties en arbeidsconflicten, pre-mediation en mediation kunnen helpen om de werksfeer en de arbeidsrelatie weer goed te krijgen.

 

Bron: Personeelsnet.nl

reacties  0 reacties reageren