Blog van een conflictbegeleider

Drie adviezen om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen in de Zorg

Drie adviezen om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen in de Zorg
26-01-2016 12:27

Conflict, werkdruk en werkstress vormen een groot probleem in de Zorg- en Welzijnssector. Een kwart van de totale instroom in de WIA komt uit deze sector. Ook het arbeidsgerelateerde verzuim ligt er 20% hoger dan gemiddeld in Nederland (Sectorrapportage 2013). Dit ondanks de alomtegenwoordigheid van Arbocatalogi bij instellingen sinds 2008. Dit illustreert maar weer dat er meer nodig is dan beleid alleen.   

 

Het ware probleem
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor agressie binnen de sector. Wat echter stelselmatig onderbelicht blijft is het nog veel grotere probleem van het vermijden en bagatelliseren van conflict, werkdruk en werkstress in de sectoren Zorg en Welzijn.  Hierdoor medicaliseren en juridiseren situaties. Een kostbare grap, die er bovendien voor zorgt dat onderliggende duurzame (organisatie)problemen niet aangepakt worden en conflict, werkdruk en werkstress blijven voortbestaan.  

Het feit dat er wetgeving en arbobeleid is op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting is mooi, maar niet voldoende. De vraag die organisaties zich zouden moeten stellen is dan ook: wat kunnen we - gezien de gigantische kosten - effectief doen om psa en het bijbehorende verzuim terug te dringen? 

 

Onze visie op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting
Conflict en stress zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte, verzuim en verminderde productie, en dus loont het deze factoren actief terug te dringen. Daartoe zullen organisaties de weg van bewustwording en bijsturing moeten gaan. Onderzoek heeft aangetoond dat positieve aandacht voor conflict, fouten en weerstanden het zelfvertrouwen, de gezondheid en de productiviteit van een organisatie doen toenemen.  

 

Daarom drie adviezen om werkdruk en werkstress terug te dringen:  

 1. Investeer in conflictbewustzijn en een positieve mindset
  Dit kan eenvoudig en kosteloos door als organisatie structureel waarderendop conflicten, fouten en weerstanden te reageren en deze als kansen voor persoonlijke groei en organisatieontwikkeling te duiden. 
  > Organiseer regelmatig inspirerende workshops voor MT en teams op dit gebied, om mensen alert te houden. 
  > Communiceer middels publicatie in het organisatieblad openlijk over lastige conflicten en dilemma's in de organisatie en hoe ze opgelost zijn.

 2. Investeer in conflictvaardigheid 
  Faciliteer vooral dat mensen zelf hun conflicten oplossen. 
  Lukt dit niet, wees dan terughoudend met verwijzen naar bemiddeling (gericht op herstel) of mediation (gericht op afscheid nemen) en schuif eerstconflictcoaching (bij incidenteel probleem) of eenconflictvaardigheidstraining (bij structureel probleem) naar voren. Grijp m.a.w. conflictsituaties aan om medewerkers conflictvaardiger te maken. 

 3. Formuleer naast het Verzuimbeleid een duidelijk Conflictbeleid 
  De meeste medewerkers weten absoluut niet welke route te bewandelen als ze met een conflict te maken krijgen! Formuleer daarom een helder conflictbeleid dat medewerkers houvast geeft wanneer ze tegen conflict aanlopen. De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden is met welk conflict ze naar wie toe kunnen gaan, en hoe de veiligheid geborgd is. 

Onze visie op verzuimreductie: begin bij het begin en maak conflictvaardigheid tot een topprioriteit. Dit brengt het verzuimcijfer omlaag en bespaart een middelgrote organisatie al gauw miljoenen! Conflictvaardigheid is van cruciaal belang voor het zelfvertrouwen, de gezondheid en de productiviteit van de organisatie.

Geïnteresseerd in een inspiratiebijeenkomst over de kansen van conflict(hantering) voor uw hoger management? Benader ons via www.devrijplaatscoach.nl voor een kosteloze presentatie! 

 

© Alexandra van Smoorenburg

 

Gerelateerde blogs

Blog: Hoe maak je van een conflict een kans?

Blog: De eerste stap bij conflict op het werk

Artikel: Anti-agressiebeleid: een krachtige impuls voor cultuurverandering 

 

 

 

Laat me weten of je dit artikel de moeite waard vond, en reageer, like of deel het!