Blog van een conflictbegeleider

Leer van de mensen die niet burn-out raken

Leer van de mensen die niet burn-out raken
19-09-2019 15:52

1 op de 7 Nederlandse werknemers ontwikkelde volgens TNO in 2018 een burn-out. Te gek voor woorden. Maar 6 van de 7 dus niet. En die hebben het echt niet minder druk! Wat kunnen we van hen leren? De Amerikaanse onderzoekers Wiens & McKee deden er recentelijk uitgebreid onderzoek naar.

 

Lang verhaal kort: hoe beter je met je eigen en andermans emoties omgaat, hoe minder kans op burn-out. Emotionele Intelligentie blijkt de doorslaggevende factor te zijn die opbranden voorkomt. Ook een groot Maleisisch onderzoek onder hr-functionarissen met burnout wijst in die richting, al legden zij de oorzaak meer extern, bij zware sociale druk. Maar ook zij adviseerden werkgevers hun medewerkers te scholen in emotionele intelligentie.  

 

(Aantekening: maar natuurlijk geeft ook Emotionele Intelligentie je geen 100% garantie dat het je nooit gebeurt. Want al kun je negatieve invloeden zoals misverstanden met collega’s en klanten nog zo goed tackelen: er kunnen dingen in je leven gebeuren waardoor je tijdelijk helemaal naar de klote gaat en je de daarbovenop komende werkdruk niet meer aan kunt. En een burn-out oploopt. Het gaat altijd over de combinatie van in- en externe factoren.)

 

Okay, maar wat doen nou die mensen die zeggen het ook erg, of zelfs afschuwelijk druk te hebben, maar daar niet burn-out van raken?

 

1) Ze doen niet zo druk
Je kunt wel een hele hoop willen (presteren) op je werk en thuis en sociaal, en je agenda helemaal volproppen met allerlei afspraken en to do’s, die je dan ook nog eens lekker strak inplant, maar daar raak je dus wel opgefokt van.

Mensen die beter met druk om kunnen gaan, maken meer tijd voor zichzelf, maar ook voor de ander! Ze laten dus gerust een goed gesprek uitlopen, ook al betekent dit dat ze een afspraak moeten skippen. Of lopen eerder weg uit een vergadering om ruimte te maken voor iets wat ze op dat moment belangrijker achten. Ze gaan niet almaar door, maar maken bewuste keuzes. Ze nemen de tijd nemen om op zichzelf te reflecteren en hun agenda te evalueren, waardoor ze simpelweg beter prioriteren en keuzes maken, waardoor ze effectiever werken en meer ontspannen leven.

2. Ze maken zich niet zo druk (maar let op!)
Je kunt wel doen alsof een irritante collega of leidinggevende of klant je niks doet, maar dat betekent alleen maar dat de eventuele irritatie, angst, verdriet zich ondergronds ophoopt om er op een dag links- of rechtsom alsnog uit te komen. Meestal op vrij onaangename wijze, via conflict en/of ziekte.

Emotioneel stabiele mensen onderkennen juist hun emotionele reacties en gevoelens, en dragen daar op een positieve manier zelf zorg voor. Ze geven aan zichzelf toe dat ze bang zijn dat iets misschien verkeerd zal gaan. Ze registreren hun boosheid als er iets stagneert wat af moet, of als ze zich aan iemand ergeren. Ze ontvangen dat, nemen er verantwoordelijkheid voor, en stellen er helpende gedachten en positieve emoties voor in de plaats. Ze houden beter contact met waar ze wel blij, tevreden of dankbaar voor zijn.

 

Emotionele zelfzorg maakt dat je je impulsen beter beheerst en gepaster kunt handelen als je met stress en (dreigend) conflict geconfronteerd wordt. 

 

3) Ze hoeven niet perfect te zijn van zichzelf 

Je kunt alles wel perfect willen doen, maar dat lukt gewoon niet. En het hoeft ook helemaal niet. Zolang de ander voelt dat je je naar vermogen hebt ingezet om het goed te doen, zal hij of zij een tekortkoming altijd accepteren.
 
Niet al te perfectionistisch willen zijn is een kwestie van een realistische, alsook vrijgevige kijk op het leven. Ken je sterke en zwakke punten en wees er open over. Natuurlijk ben je in sommige dingen beter en in andere minder goed! Wie dat zichzelf gunt, gunt de ander ook zijn plek in het geheel. Kan hulp van anderen accepteren, en anderen wellicht wat vaker gelijk geven. Natuurlijk doe je het niet alleen en is niet alles alleen aan jou te danken! Je hebt alle reden om zowel zelfvertrouwen te koesteren als bescheidenheid. Dat maakt je tot een prettig mens om mee samen te werken.   

 

4) Ze nemen en genieten van pauzes
Wat is het toch moeilijk voor sommige mensen om zich hier voor open te stellen. Want wat een ergernis als ze in de rij, in de lift, op de trein, of in de file moeten staan wachten. Geniet ervan! Gratis pauze. Om ff tot jezelf te komen.

 

Emotioneel stabiele mensen zijn zich ervan bewust dat de keuze aan hen is, ook al is het nog zo druk. Ze voelen dat ze ook mogen kiezen om te pauzeren. En ja, dat kost wat. Wie keuzes maakt, verliest ook wat. Dat wat je skipt bijvoorbeeld, of het imago dat je er altijd staat, of degene bent die alles aan kan, etcetera. Maar als het verlies niet opweegt tegen de gevolgen van alsmaar doorgaan, is de keuze gauw gemaakt niet waar?

 

Dus choose wisely en ga niet op je telefoon, maar naar buiten in je pauze. Neem even bewust tijd voor jezelf als je naar het toilet gaat. Haast je wat minder naar een afspraak. Meld je tijdig een dag ziek, of vraag of je een dag thuis mag werken. Gun dat jezelf! Je doet er niemand te kort mee en bewijst jezelf er een supergrote dienst mee.

 

Voel jij dat je op het randje zit en vind je het in de praktijk enorm lastig om tot ontspannen, tot heldere keuzes en tot nee zeggen te komen? Ik kan je in een kort, transformatief coachingtraject helpen de angel te vinden en je precies dat leren wat jij nodig hebt om weer je vrijheid en gezonde manier van handelen en reageren te ervaren. Ik heb 20 jaar ervaring met het begeleiden bij conflict, werkdruk en werkstress. Investeer in jezelf voor het te laat is, en al helemaal als je een opleidingsbudget ter beschikking hebt. Iedereen met een burn-out zou dolgraag met je willen ruilen. Ik wil je niet bang maken, maar een burnout is hels en kost mensen vaak heel wat meer dan hun baan. Laat het niet zover komen. 

 

Op jouw groei!

Alexandra van Smoorenburg

 

Gerelateerde blogs

Blog: Hieraan merk je dat je perfectionisme je in de weg zit, 2019
Blog: Teveel stress beschadigt je hersenen, 2015
Blog: Wat te doen als de werkdruk je te hoog wordt, 2014

 

btn_e-zine

 

Vond je dit artikel de moeite waard? Reageer, like of deel het! 

reacties  0 reacties reageren

Conflictvermijding sloopt medewerkers en organisaties

Conflictvermijding sloopt medewerkers en organisaties
30-08-2019 13:22

Conflictvermijding is naar mijn mening een groter probleem op de werkvloer  (en in de samenleving) dan agressie. Mensen die zich soms te agressief uiten krijgen al gauw het stempel van lastig en/of onhandelbaar, maar hoe eerlijk is dat? Het is goed te beseffen dat er achter elke agressor één tot een heel leger aan conflictmijders huist.

 

Conflictvermijding is lang niet zo onschuldig als het klinkt. Zowel voor de conflictmijder, als voor de omgeving. Behalve dat conflictmijders zichzelf onbewust en ongewild in een achterstandspositie plaatsen (uiteindelijk gaat het altijd ten koste van henzelf), lokt conflictvermijdend gedrag superieur / dominant / intimiderend / agressief gedrag van de andere partij uit en/of houdt dit in stand. Een destructief mechanisme waar conflictmijders - hoe aardig ze ook zijn en hoe superieur ze zich ook voelen aan de persoon met het korte lontje - medeverantwoordelijkheid voor dragen.  

 

Denk maar eens aan die pestkop op de afdeling. Die kan dat toch alleen maar doen omdat iedereen erom heen wegkijkt?! En niet opkomt voor het slachtoffer? Wanneer en door wie worden de wegkijkers op hun verantwoordelijkheid in dit spel gewezen?
Of denk aan de gestresste manager, die alleen nog maar kan hameren op strategie en productie en zijn medewerkers onder druk zet? Die kan dat toch alleen maar doen omdat diezelfde medewerkers hun grenzen niet kennen en bewaken? 

 

Ben jij toevallig leidinggevende en denk je nu: oeps, maar wacht 's even, dat laatste moeten we niet hebben! Dan heb ik hier een belangrijke boodschap voor je: elke assertieve medewerker is goud voor de organisatie. Hoe assertiever de medewerkers, hoe gezonder, plezieriger en productiever de afdeling. Terwijl elke conflictmijder al deze dingen ondermijnt en in gevaar brengt!

 

Maar veel leidinggevenden zien het gewoon niet. Al zit er een heel veld van ja-knikkers (en nee-doeners) om hen heen dan zien ze het nog niet. Misschien geloven ze echt dat een hoog ziekteverzuim- en/of vertrekpercentage volledig te wijten is aan de werkdruk (en nevernooitniet aan henzelf).

 

De negatieve gevolgen van conflictvermijding zijn dus legio. Denk aan het individuele welzijn, de gezondheid (burn-out) en carriere van mensen (ze lopen altijd achter de feiten aan), alsook aan de gevolgen voor de organisatie. Het sloopt de sfeer en productiviteit. En omdat conflictmijders ontzettend slim zijn in het 'uit zicht blijven' en hun gedrag bovendien 'sociaal acceptabel' is en zelfs gewaardeerd wordt!, blijft het veel te vaak en te lang 'onbehandeld. 

 

En dus zeg ik tegen de managers, HR-mensen, bedrijfsartsen onder jullie: wake-up!!! 
Kom in actie leidinggevende, als je stuit op medewerkers die jou laten bungelen, als er geroddel, passieve agressie,  medewerkers zijn die buiten de groep vallen, rare uitvallen, hoog ziekteverzuim, veel vertrekkende medewerkers. Conflictvermijdend gedrag sloopt je medewerker en je organisatie.
En nee!, hr-functionaris en bedrijfsarts, de oplossing is niet mediation, maar conflictcoaching. Van 'mamma erbij halen' om het gesprek te modereren groeien mensen niet! Gooi medewerkers geen vis toe, maar geef ze een hengel! Goede (transformatieve) conflictcoaching helpt niet alleen de angel te verwijderen, maar leert mensen ook hoe ze op basis van hun mogelijkheden en tekortkomingen, plezierig assertief kunnen zijn. Alleen dan krijg je een veerkrachtig organisatie en stroomt het plezier weer terug.  

 

© drs Alexandra W.M. van Smoorenburg

 

Gerelateerde blogs

Youtube filmpje: Over conflictvermijding en 'losing it all', juli 2019
Blog: Hoe om te gaan met onoplosbaar conflict?, aug 2016

Blog: Meebewegen, of grenzen stellen? februari 2015

 

btn_e-zine

 

Vond je dit artikel de moeite waard? Reageer, like of deel het! 

 

Doelen waar je hart van gaat zingen!

Doelen waar je hart van gaat zingen!
20-08-2019 17:29

Stoppen met werken rond je veertigste om te gaan genieten van het leven, zonder dat je ontzettend veel geld hebt gespaard. Een droomscenario waar Nieuwsuur gisteravond een nieuwsitem over uitzond. Zo was er o.a. een stel te zien dat hun eigen huis verhuurde en zelf in de garage was gaan wonen, om een half jaar per jaar te kunnen reizen. Wat een heerlijk nieuwsitem! En wat zal hier in veel Nederlandse huiskamers over nagepraat en weggedroomd zijn! Bij ons in ieder geval wel :)

 

Want hoe kwamen deze mensen ertoe om die keuze te maken? Hoe durfden ze dat aan? Dat is echt niet zo gemakkelijk! Want wie stopt er nou met werken zonder zichzelf eerst volkomen zeker te hebben gesteld? De mensen om ons heen, nee, de hele maatschappij, spiegelt ons voor dat zoiets alleen maar kan als je of de jackpot gewonnen hebt, of een totaal onverantwoordelijk mens bent. Maar is dat wel zo? Toevallig hoorde ik hier vanochtend Vishen Lakhiani, de CEO van Mindvalley, iets heel interessants over zeggen.

 

Lakhiani legde uit dat het superbelangrijk is onderscheid te maken tussen ‘middeldoelen’ (means goals) en einddoelen (end goals). De meeste mensen richten hun leven in op middeldoelen. Bijvoorbeeld op het krijgen en behouden van een goede baan. Dat is een middel om geld te kunnen sparen om tzt met pensioen te kunnen gaan en vakantie te kunnen houden. Maar door al je energie op het middel te focussen houd je jezelf gevangen in een situatie van uitgesteld geluk.

 

Hoe kun je er nu voor zorgen dat je IN HET HIER EN NU een veel gelukkiger leven leidt? Een kwestie van strategie als ik Lakhiani mag geloven. Door je veel meer te focussen op je einddoelen: op dat waar je hart van gaat zingen! Dit helpt je om nu al een leven te gaan leiden dat jij de moeite waard vindt. En wat is er belangrijker dan dat? Je kunt morgen wel dood zijn, toch? En het leuke is: het is niet eens zo moeilijk om zo’n leven te leiden. Ik ga je doorvertellen hoe. 

 

Einddoelen zijn doelen waar het je uiteindelijk om te doen is. Einddoelen vallen volgens Lakhiani altijd op een of andere manier in een van de volgende 3 emmertjes: 

Einddoelen

 

Om nu een leven te leven dat je echt wil, dien je jezelf slechts 3 vragen te stellen en daar naar te leven:

1) Wat wil ik ervaren in het leven?
Wat zijn de ervaringen die ik niet wil missen?
Denk aan relaties, activiteiten, spiritualiteit, alles wat je maar kunt ervaren wat jou echt gelukkig maakt.

2) Hoe wil ik groeien en mezelf ontwikkelen?
Wie moet ik worden om die ervaringen te hebben?
Denk aan intellectuele ontwikkeling, vaardigheden, eigenschappen, gezondheidsdoelen, je spirituele leven. Schrijf alles op waarin je wil groeien.

3) Hoe wil ik bijdragen aan de wereld?
Denk aan wat jij kunt bijdragen aan je relatie, vriendschappen, je familie, de organisatie, de gemeenschap, de planeet, maakt niet uit. NB Uit onderzoek is gebleken dat bijdragen aan het geluk en welzijn van anderen is de kortste weg naar vervulling.

 

Attentie: Neem 1,5 minuut per vraag, niet meer. Ga er niet diep over lopen nadenken, maar begin gelijk te schrijven zonder je pen van het papier te halen. Het gaat er niet om volledig te zijn, maar de kern te pakken te krijgen. Zet dus je timer!  

 

Ik vond het een geweldige oefening, die ruimte geeft en snel een helder kader creëert om je keuzes en handelen aan op te hangen. Wacht niet tot morgen met deze oefening, maar doe het nu! Die 5 minuten kunnen er nog wel af toch? En laat even weten of het je nieuwe inzichten gebracht heeft! 

 

Op jouw geluk, 
© AleXandra

 

Gerelateerde artikelen

 
 
 
 

De kosten van PSA zijn gemakkelijk terug te dringen

09-08-2019 14:52

Al jaren is psychosociale arbeidsbelasting één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Uit de Arbobalans 2018 opgesteld door TNO blijkt dat PSA 50% van de werkgerelateerde verzuimgevallen veroorzaakt en 57% van de werkgerelateerde verzuimdagen. Maar de kosten van PSA zijn gemakkelijker terug te dringen dan je denkt.

 

Het tijdig inzetten van conflictcoaching zou een gigantische stap voorwaarts zijn bij het tackelen van alle werkdruk- en werkstressgerelateerde verzuim, met een groots kostenbesparend effect!

De oorzaak van het probleem 

Carrying-Weight-2 PSA = werkdruk en werkstress door CONFLICT!
Intimidatie, agressie, pesten en werkdruk zijn mede het gevolg van het onvermogen van mensen om een halt toe te roepen aan grensoverschrijdend gedrag. Het gevolg van conflictvermijding dus! Waar vechtersbazen de strijd beginnen, houden conflictmijders deze in stand. Conflictvermijding - het niet stellen van heldere grenzen uit angst voor de confrontatie met de ander - is dan ook een veel groter en destructiever probleem op de werkvloer dan openlijke agressie en conflict. Conflictvermijding is de bron van zo goed als alle spanningsklachten, veel psychische problemen, massa's sociale problemen, alsook van een hoop loopbaanproblemen. 

Geldt die neiging tot conflictvermijding alleen voor laagopgeleiden?

Nee! Absoluut niet! Uit onderzoek (Heins, 2017) bleek al eerder dat zowel laag- als hoogopgeleide mensen ongelooflijk veel moeite hebben met aanspreken en conflicthantering. En deze Arbobalans uit 2018 toont aan dat verzuim door PSA niet alleen vaker voorkomt bij de hogere salarissen, maar dat het verzuim ook nog eens langer duurt bij deze groep! (Waardoor de kosten van PSA op 62% van de totale verzuimkosten uitkomen!) Assertiviteit wordt niet bepaald door iemands cognitieve vermogens / opleidingsniveau, maar door de mate waarin iemand grip heeft op zijn (onderliggende) emoties (emotionele gezondheid).   

Tips voor leidinggevenden, casemanagers, HR personeel, bedrijfsartsen etc 

Tip 1) informeer standaard ook naar ‘het conflict achter de vraag’ ipv je alleen te oriënteren op 'de vraag achter de vraag'. Gewoon door te vragen: “Ervaar je hier innerlijk een conflict bij?” Of benoem het conflict dat je hoort in het probleem dat iemand formuleert. Dat brengt de medewerker/je cliënt vaak sneller bij het echte probleem.

Tip 2) verwijs eerst naar een conflictcoach voordat je naar een mediator verwijst! Een conflictcoach kan op een veel persoonlijker en dieper niveau helpen de emotionele angel uit het conflict te halen en helpt de medewerker verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen aandeel, alsook voor het oplossen ipv uitvechten van het probleem. Het bevordert het oplossingsproces, danwel het op een positieve manier afscheid nemen. Wil iemand na de conflictcoaching alsnog afscheid nemen, dan kan dit vaak simpelweg met een vaststellingsovereenkomst afgehandeld worden. 

Waar het mis gaat met mediation

middelvinger Laat ik voorop stellen dat ik niks tegen mediation heb! Het is een goed idee, kan prima werken en is vaak te verkiezen boven een juridische procedure. Maar niet als de emoties te hoog opgelopen zijn. Dan mislukken mediations regelmatig en moet er alsnog een juridische procedure opgestart worden. Voor mediation dienen partijen on speaking terms te zijn en voldoende grip op hun emoties te hebben. Met die voorwaarden wordt te weinig rekening gehouden door verwijzers. De getalenteerden kunnen een heel eind komen met top-notch gesprekstechnieken, maar binnen het mediationproces is geen ruimte voor het tackelen van de onbewuste lagen. Dat vergt een andere setting. 

De voordelen van conflictcoaching t.o.v. een mediator inschakelen

1) de medewerker heeft er veel meer aan. Leert meer over zichzelf, verbetert zijn conflictvaardigheden (zijn eigen aandeel zien, verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen, kansen zien, goed communiceren, loslaten) en groeit door het op een positieve manier voor zichzelf opkomen in zijn zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.
2) het is beter voor de organisatie. Door mama erbij te roepen (de leidinggevende, HR, de mediator) om het lastige gesprek in goede banen te leiden, help je de medewerker niet heus. Geef je medewerker een hengel ipv een vis, dat scheelt ook anderen tijd en energie. Assertieve medewerkers die op een positieve manier problemen signaleren en oppakken zijn een vermogen waard in een organisatie! Het zijn creatieve, verbindende krachten die mede zorgen dragen voor een gezond bedrijfsklimaat. Sterke, gezonde medewerkers zorgen voor sterke, gezonde organisaties.  
3) het is goedkoper dan mediation (ca €1000), en geeft een hoger return on investment

 

Meer weten over transformatieve conflictcoaching? Check dit traject.

 
© Alexandra van Smoorenburg, De Vrijplaatscoach
 
reacties  0 reacties reageren

Behoor jij tot de risicogroep die niet gauw gelukkig of succesvol zal worden?

Behoor jij tot de risicogroep die niet gauw gelukkig of succesvol zal worden?
19-06-2019 17:10

‘Hoe zou jij het willen?' vraag ik Marita (arts). ‘Geen idee’ zegt ze, ‘maar wat ik wel weet is dat ik zo niet langer met patiënten om wil gaan. Noch met mijzelf. Mijn grens is bereikt; ik ben moe en ik ben helemaal klaar met die werkdruk.’ ‘Begrijp ik’, zeg ik, ‘maar mijn vraag was eigenlijk: hoe zou jij het willen? 

 

Marita is niet de enige professional die niet scherp heeft wat ze dan wel wil. Terwijl dat toch echt essentieel is voor een gelukkig en succesvol leven. Wie zijn verlangen naar meer geluk en succes niet vertaalt naar concrete doelen en ervaringen, blijkt veel meer moeite te hebben geluk en succes ook daadwerkelijk te ervaren.

Vergelijk het hier maar mee: zonder je plaats van bestemming in te tikken in je navigator is de kans op dwalen stukken groter, niet?

Je kans op geluk en succes vergroten

Met een helder beeld voor ogen van hoe jij wil dat je leven en je werk er uit ziet ligt het simpelweg veel meer voor de hand dat je dit uiteindelijk ook bereikt. En is het ook veel gemakkelijker om dat te bereiken, omdat je dan je tijd en energie veel meer gaat focussen.  Natuurlijk heb je behalve dat heldere beeld en die concrete doelen, ook een goed plan en goede communicatievaardigheden nodig. En zonder vertrouwen, geduld en een onsje geluk gaat het ook niet lukken. 

Sturen, niet afdwingen

Is dat niet veel te gemakkelijk gedacht? Zo maakbaar is  het leven toch niet? Er gebeurt toch ook altijd van alles waar je niet om gevraagd had, en waardoor jij je pad weer verlegt? Klopt. Maar een ding is wel heel duidelijk. Als je zelf verzuimt te sturen op wat jij belangrijk vindt, word je in mum van tijd geleefd door de belangen en behoeften van anderen die wel weten wat ze willen. Het is enorm belangrijk om je eigen doelen te stellen. Om te reflecteren op hoe het gaat en hoe je trouw kunt blijven aan jezelf en je evenwicht kunt bewaren.


varen1 Om gelukkig en succesvol te zijn heb je enerzijds die mannelijke energie nodig van doelen stellen en dingen doen, maar anderzijds ook het geduld en de openheid nodig om zaken zich op een natuurlijke manier te laten ontplooien en bij te stellen. Kortom de vrouwelijke energie. 

 

Zonder zelfkennis blijft het dweilen

Weten dat je 'leuk werk, met leuke collega’s' wilt, is dus niet genoeg. Om daar te komen moet je wel weten wat je graag doet en goed kunt, en van welk soort mensen je blij wordt (in welke omgeving je floreert). Het vergt met andere woorden zelfkennis!  En dat is niet iets wat je van nature gewoon hebt (zoals veel mensen denken), maar wat je ontwikkelt door op jezelf te reflecteren. Wat iets anders is dan over jezelf nadenken. Zelfreflectie is een actief leerproces, waardoor je verder komt in je gedachten. Als je niet weet waar ik het over heb, schakel dan eens een goede coach in om je dat te leren. 

Hoor jij tot de risicogroep?

Uit mijn 20 jaar ervaring weet ik dat het voor sommige professionals veel lastiger is om hun doelen te bereiken dan voor andere. En dat zijn lang niet altijd de mensen met de minste capaciteiten! Integendeel zou ik haast zeggen. Vaak zijn het de mensen die te bescheiden zijn. Mensen die te gemakkelijk anderen voor laten gaan en zich niet comfortabel voelen bij het uitdrukken van wie ze zijn, wat ze nodig hebben, en wat ze willen. Mensen die met andere woorden niet assertief genoeg zijn.

Het grote misverstand binnen deze risicogroep 

Binnen deze risicogroep bestaat er veel verwarring over wat assertiviteit is. Ze verwarren het met agressiviteit! Maar er is een enorm verschil tussen die twee. Assertief zijn is een manier van leven waarbij je het meeste uit het leven haalt, zonder dat anderen je vertellen wat en hoe je iets moet doen. Wat geenszins betekent dat je onaangenaam, opdringerig of grof moet zijn!

Now or never

Als jij ook zo iemand bent, die goed is in zijn werk en best weet wat hij wil maar zijn doelen niet bereikt, ga dan reflecteren op wat je echt wil en hierbij nodig hebt. Maak een plan, haal de angel eruit bij jezelf waarom het je niet lukt, en investeer in je communicatievaardigheden. Want helaas is het zo, dat wat je niet erkent, nooit zal veranderen. Heb je een opleidingsbudget, gebruik het, want dit leven is geen generale repetitie, maar je leven! 

 

Je weet het, ik help je er graag bij. Check daartoe dit traject.

 

Hartelijke groet, 

AleXandra

Hieraan merk je dat je perfectionisme je in de weg zit

Hieraan merk je dat je perfectionisme je in de weg zit
31-01-2019 14:15

Perfectionisme is een eigenschap die we al jong in ons systeem verankerden, schrijft Travis Bradberry. In die periode zorgden onze inzet en prestaties ervoor dat we op school en/of thuis (enigszins) gezien en aardig gevonden werden. Het bleek al gauw een handige manier om ons van anderen te onderscheiden en eigenwaarde aan te ontlenen. Helaas leerde meestal niemand ons hierin een balans te vinden. Waardoor we op latere leeftijd een punt kunnen bereiken waarop ons perfectionisme ons juist begint te hinderen.

Perfectionisme wordt over het algemeen hogelijk gewaardeerd door onze omgeving en zelden afgeremd. Heb je zelf een blinde vlek op dit punt dan kan het maar zo uit de hand lopen. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat perfectionisme gemakkelijk leidt tot depressie, angst en burn-out. 
Voor de perfectionist is er eigenlijk maar één manier om het perfectionisme onder controle te krijgen: tijdig erkennen dat het je prestaties begint te ondermijnen. Dit is echter niet gemakkelijk, omdat het perfectionisme zich juist verbergt achter hard werken en doorzetten. 

Harvard professor Tal Ben-Shahar bedacht een aardig alternatief voor de perfectionist: word optimalist in plaats van perfectionist! In zijn boek
The Pursuit of Perfect: How to Stop Chasing Perfection and Start Living a Richer, Happier Life schrijft hij dat optimalisten net zo zeer ingesteld zijn op succes, maar dat ze flexibeler zijn en zich sneller aanpassen. Dat maakt hen behalve gelukkiger in en met hun werk, ook productiever. Het cruciale verschil tussen die twee? De eerste verwerpt de realiteit in wezen, terwijl de laatste bereid is deze te accepteren.

 

Om jezelf van perfectionist naar optimalist te transformeren moet je dus weten wanneer je perfectionisme uit de hand loopt. Let daartoe op de volgende signalen:   

 1. Je weet dat je perfectionisme een probleem is, maar houdt jezelf voor dat je het wel moet zijn om succesvol te kunnen zijn
  Succes komt niet vanzelf. Vaak forceren mensen zichzelf om succes af te dwingen. Merk je dat je om die reden stress en pijn aan het rechtvaardigen bent, dan ben je doorgeschoten in je perfectionisme. 
   
 2. Je gaat meteen in de verdediging bij negatieve feedback
  Perfectionisten hechten veel belang aan wat een ander van hen denkt. Vaak gaan ze al in de verdediging voordat ze überhaupt feedback vernomen hebben! Ze doen er alles aan om goed te presteren en dus komt kritiek snoeihard aan. Ook als deze goed opgebouwd en nuttig is. 
   
 3. Je bent kritisch over anderen
  Hoewel perfectionisten zelf dus slecht kritiek kunnen verdragen, zijn ze er vaak als de kippen bij om anderen kritiek te geven en neer te halen. Ze voeren hun scherpe oordeel (dat ze ook op zichzelf botvieren natuurlijk) gemakkelijk door naar anderen, vooral als ze die ander als een concurrent of bedreiging ervaren.  
   
 4. Je stelt voortdurend alles uit
  Perfectionisme leidt vaak tot faalangst. Zelfs eenvoudige taken worden uitgesteld, omdat ze perfect moeten worden uitgevoerd. Perfectionisten zijn ervan overtuigd dat als een idee niet perfect is, het niet tot een goed resultaat zal leiden. Hierdoor hebben ze voortdurend de neiging om te verstarren en uit te stellen. 
 5. Je hebt last van schuldgevoelens
  Perfectionisten voelen zich heel gauw schuldig en hebben snel het gevoel tekort te schieten. Dat leidt tot stress en leidt gemakkelijk tot depressiviteit en angst. Maar hé, wie heeft er wat aan schuldgevoelens? Jijzelf? De ander? Wees reëel: wie zit er nou op schuldgevoelens te wachten? 
   
 6. Je neemt fouten erg persoonlijk en hoog op
  Perfectionisten nemen hun werk zo ernstig dat ze de neiging hebben om de impact van hun fouten te overschatten. Over de kleinste dingen kunnen ze enorm teleurgesteld zijn. Dit is een belangrijk probleem, want hierdoor verliezen ze hun veerkracht. Het vermogen snel van een fout of mislukking te herstellen is cruciaal voor je eigenwaarde en innerlijke tevredenheid. 
   
 7. Je hebt plezier in het falen van anderen
  Perfectionisten vinden soms voldoening in het feit dat anderen dezelfde frustraties hebben als zij. Al duren dergelijke momenten van opluchting meestal niet erg lang. Het onbewuste maakt namelijk geen verschil tussen hoe je over de ander denkt en over jezelf, waardoor negativiteit altijd terugslaat op jezelf. Negatief denken is altijd ondermijnend, of het nu op de ander of op jezelf betrekking heeft.
   
 8. Je vreest voortdurend afwijzing
  Perfectionisten hebben de goedkeuring van anderen nodig om zich succesvol te voelen. Die mentaliteit maakt hen kwetsbaar voor afwijzing. Dat kan heel ver gaan, want perfectionisten zijn bang van allerlei zaken, zoals om opslag vragen of hun eigen passies nastreven. Liever doen ze iets wat hen de goedkeuring van anderen oplevert. Daardoor zijn ze vaak minder creatief en wordt hun progressie als persoon vertraagd.

Wil jij je perfectionisme ombuigen naar optimalisme? Met een transformatief Conflict & Lifecoachingtraject help ik jou snel en gemakkelijk de gevaren van perfectionisme voor eens en altijd af te wenden.   

 

Gerelateerde artikelen

Blog: Re-integreren na burn-out? Lees hoe het Lisa Perfectionista vergaat!

 

btn_e-zine

 

Zelfliefde is niet egoïstisch!

20-12-2018 17:49

Als het over liefde gaat, dan denken we al gauw aan onze relaties met anderen. Maar de belangrijkste liefdesrelatie in je leven zou die met jezelf moeten zijn. Gezonde zelfliefde is immers de basis voor meer liefde en gelijkwaardigheid in je relaties met anderen.

 

Maar goed, hoe doe je dat, meer van jezelf houden? En is dat niet egoïstisch?

 

In deze video leg ik uit hoe je kunt herkennen of het om gezonde of om ongezonde zelfliefde gaat. En geef ik een paar tips hoe je - heel eenvoudig en dichtbij - meer liefde en geluk in je leven brengt.    

 

Gerelateerde artikelen

 

Blog: Waar het om gaat. Een kerstverhaal, dec 2017 

Blog: Een vredige kerst: tips om voorbij het verwijt te komen, dec 2014

Blog: Hoe word je gelukkig? sept 2013

btn_e-zine

De ergste pestkop ooit

30-10-2018 16:48

Pesten is een akelig egospel, dat echt overal voor komt. Ook in zachte sector, de Zorg- en Welzijnssector, waar ik werk. Er zijn goede richtlijnen om het tegen te gaan, maar mensen vinden desondanks altijd weer sneaky wegen om de ander te overheersen.

 

In deze video ga ik in op de pestkop, en hoe je die onschadelijk maakt. Het verhaal neemt een onverwachte wending, dus hou je vast...

 

Meer weten over het Vrijplaatstraject dat je afhelpt van de gevolgen van pesten? Kijk dan hier

 

Gerelateerde artikelen

 

Vlog: Omgaan met gevoelens van leegte, jan 2018

Blog: Hoe om te gaan met onoplosbaar conflict (tips), augustus 2016

Blog: Confrontatieangst en hoe je er in 5 stappen van af komt, februari 2016

 

btn_e-zine

Vond je dit artikel de moeite waard? Reageer, like en deel het!  

7 tips als alles tegenzit

7 tips als alles tegenzit
08-06-2018 17:23

Soms lijkt alles tegen te zitten, het ene na het andere gaat mis en je weet even niet meer zo goed wat je moet doen. Je voelt pijn, verdriet, teleurstelling of boosheid en je hebt het zwaar. Onderstaand vind je 7 dingen om te onthouden als je door een lastige periode gaat:

 

1) Pijn is een onderdeel van groei
Soms zorgt het leven ervoor dat deuren worden gesloten omdat het tijd is om verder te gaan. En dat kan goed zijn, want nu worden we gedwongen om de stappen te nemen die we anders nooit zouden nemen. Ga verder en laat hetgeen je pijn heeft gedaan achter je, maar vergeet nooit wat het je heeft geleerd. Dat je worstelt betekent niet dat je faalt. Blijf positief en geduldig, uiteindelijk zullen dingen weer op zijn plek vallen. Laat de pijn toe en ga er niet tegen vechten, het is er toch. Leer van je pijn en laat je pijn je helpen om te groeien als mens.

 

2) Alles in het leven is tijdelijk
Elke keer als het begint te regenen dan stopt het ook weer. Elke keer als je wordt gekwetst dan heel je weer. Na donkere tijden komt weer licht – elke ochtend word je hier weer aan herinnert, maar toch vergeten we het snel. We denken dat donkere dagen voor altijd duren, maar niets duurt voor altijd.

Dus als er nu mooie dingen in je leven gaande zijn, geniet ervan want je weet niet hoe lang het duurt. Als dingen op dit moment slecht zijn, weet dan dat dit niet altijd zo zal zijn. Ook jij krijgt een tweede kans, je moet alleen de kansen grijpen en er het beste van maken.

 

3) Je zorgen maken en klagen helpt niets
De mensen die het meeste klagen, bereiken het minste. Het is altijd beter om een poging te doen en te falen dan om niets te doen. Het is niet over als je hebt verloren, het is over als je niets doet en erover klaagt. Als jij ergens in gelooft moet je blijven proberen. Vandaag spenderen met klagen over gister maakt morgen niet beter. Onderneem actie en leer van het verleden. En wat er ook gebeurd, onthoud dat echt geluk pas komt als je waardeert wat je nu al hebt.

 

4) Je littekens zijn een symbool van je kracht
Schaam je nooit over de littekens die het leven je heeft nagelaten. Een litteken betekent dat de pijn over is en dat de wond is gesloten. Het betekent dat jij je pijn hebt overwonnen, dat je een les geleerd hebt en dat je sterker bent geworden. Sta niet toe dat jouw littekens je tegenhouden, laat ze een een symbool van jouw kracht zijn.

 

5) Elke kleine worsteling is een stap voorruit
Geduld hebben betekent niet altijd dat je afwacht. Het betekent ook dat je positief blijft terwijl je naar je dromen toewerkt en dat je weet dat het het allemaal waard zal zijn. Het betekent misschien teleurstelling en toch weer doorgaan, het betekent eenzaamheid en toch doorzetten. Dus het maakt niet uit hoe hobbelig jouw pad is, elk stapje is er één waar je trots op mag zijn.

 

6) De negativiteit van anderen is niet jouw probleem
Blijf positief wanneer negativiteit je omringt. Glimlach als anderen proberen om je naar beneden te halen. Blijf jezelf, ook als anderen je slecht behandelen. Laat de bitterheid van de ander jou niet veranderen. Mensen doen zelden iets om jou, het gaat om hen. Het is hun onzekerheid, twijfel of teleurstelling. Dus maak je zorgen om jezelf en niet over wat anderen van je denken. Doe wat jou gelukkig maakt!

 

7) Het beste wat je kunt doen is door blijven gaan
Wees niet bang om weer op te staan, om weer te proberen, om weer lief te hebben, om weer te leven, om weer te dromen. Laat een een harde les jouw hart niet verharden. Je leert vaak het meeste van de zwaarste periodes en de grootste fouten. Er zullen momenten zijn waarop alles wat fout kan gaan, fout lijkt te gaan. En je hebt het gevoel dat je helemaal vast zit, maar dit is niet zo! Onthoud dat als je het op wilt geven, soms dingen eerst helemaal fout moeten gaan voordat het goed gaat. Het leven is zwaar, maar jij bent sterker.

 

Dit blog is me uit het hart gegrepen, maar is oorspronkelijk geschreven door Marc Chernoff

 

Gerelateerde artikelen

Blog: Conflictmanagement: 7 tips voor een effectievere aanpak, november 2017

Blog: Conflicthantering: 10 praktische tips, april 2017

Tip! Blog: Hoe om te gaan met onoplosbaar conflict (tips), augustus 2016

 

btn_e-zine

Vond je dit artikel de moeite waard? Reageer, like en deel het!  

Poll voor coaches, vertrouwenspersonen en mediators over coachen bij conflict

Poll voor coaches, vertrouwenspersonen en mediators over coachen bij conflict
15-05-2018 09:59

Yeah, aan het schrijven geslagen!! Over mijn lievelingsthema conflictcoaching. Een boek voor coaches, vertrouwenspersonen en mediators. En ook voor geestelijk verzorgers zal het interessant zijn. 

 

Ik hoor heel graag van jou als je:

- momenteel mensen professioneel helpt met sociale, zakelijke, innerlijke en/of onoplosbare conflicten.

- je klanten een topervaring en duurzaam resultaat wilt geven

 

Waar zou jij graag meer over willen weten om je klanten met een conflict nog beter te kunnen helpen? Ik noem in de poll 10 onderwerpen. Invullen kan anoniem en kost je denk ik 2 minuten. 

 

Klik hier voor de Poll

reacties  0 reacties reageren