Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u in de webshop van De Vrijplaatscoach aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door De Vrijplaatscoach schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van De Vrijplaatscoach.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met De Vrijplaatscoach komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@devrijplaatscoach.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper. Dit geldt niet voor digitale producten zoals bijvoorbeeld E-books, of mp-4's. 

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van De Vrijplaatscoach tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bestellingen kunnen worden betaald via Ideal 
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, op basis van de tarieven van PostNL

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De Vrijplaatscoach streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd, met uitzondering van digitale producten ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 De Vrijplaatscoach is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Vrijplaatscoach
7.4 Als De Vrijplaatscoach om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.