De Vrijplaats® - officiele pagina

De Vrijplaats - officiële pagina

De Vrijplaats maakt je vrij!
De Vrijplaats maakt je vrij!

De Vrijplaats® is een transformatief dienstverleningsconcept voor het oplossen van (innerlijk) conflict, stress en onmacht. In de Vrijplaats wordt mensen de optimale condities geboden om van binnenuit hun eigen oplossing of uitweg uit de situatie te vinden. Ze worden geholpen de situatie emotioneel te verwerken en communicatief goed te kunnen hanteren èn deze op een voor zichzelf positieve manier te benutten. Vrijplaatscoaching werkt op basis van ontspanning, 100% zelfsturing en een zingevende benadering. 

Wat levert de Vrijplaats® op?

Conflictbevrijding! Een praktische oplossing! Een uitweg! Dit als gevolg van:

 • Verbetering zelfreflectie en zelfinzicht
 • Grip op grenzen
 • Stressregulatie en zelfheling
 • Constructieve zelfsturing  
 • Herstel eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en kracht
 • Zingeving (bewustwording van de onderliggende boodschap)
 • Creativiteit (bewustwording van potentiele kansen en mogelijkheden en hoe deze te benutten)
 • Inzicht in de dynamiek van het conflict, zowel innerlijk als uiterlijk
 • Effectieve conflicthantering (emotioneel en communicatief)   

In algemene termen ervaren mensen een toename aan zelfbewustzijn, empowerment, persoonlijke groei, energie en zingeving. 

Wanneer zet je een Vrijplaats®in? 

Een Vrijplaats kan bij elk innerlijk of uiterlijk conflict in werk of privésfeer ingezet worden, zowel afzonderlijk als naast of na een emotioneel belastende andere conflictinterventie. Dus ook als pre-mediation, post-mediation en naast of na een juridisch proces. 

 

Volg ons op Facebook!

De Vrijplaats®: een veilig en erkend merk

De Vrijplaats® wordt sinds 1999 met groot succes toegepast, is sinds 2007 een officieel merk, en werd in 2009 door Syntens (Ministerie van Economische Zaken) erkend als sociale innovatie en alternatief voor mediation. De Vrijplaats® staat voor een veilig merk, dat alleen aangeboden mag worden door gecertificeerde Vrijplaatscoaches.

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een transformatieve coachingmethode voor hanteren, benutten en loslaten van (innerlijk) conflict, oftewel: voor conflictbevrijding. De systemische, ruimtelijke werkwijze creëert bij de coachee de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht om zijn situatie zelf in goede banen te leiden.

 

Kernbegrippen van de Vrijplaatsmethode zijn: veiligheid, ontspanning, de Vrije Positie, emotionele zelfzorg, constructieve zelfsturing, authentieke communicatie en zingeving. 

Het Vrijplaatstool

In1-150 de Vrijplaats® wordt gebruik gemaakt van verschillende zelfsturingstool, waaronder het Vrijplaatstool. Het Vrijplaatstool is een ruimtelijk instrument dat de coachee helpt overzicht en inzicht in zijn situatie te krijgen en richting te vinden. Het laat de coachee vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op zijn situatie reflecteren en maakt hem bewust van zowel zijn mentale en emotionele belemmeringen en onderstromen, alsook van zijn wijsheid en kracht. Het helpt hem zijn eigen conclusies te trekken en zichzelf te adviseren. Daarnaast biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een waardevol hulpmiddel dus!

Succesfactoren

Het succes van de Vrijplaats® is te danken aan: 

 • De vrijplaatservaring: de container van veiligheid, vriendelijkheid en neutraliteit;
 • De ruimtelijke werkwijze op basis van zelfsturing: vanuit overzicht en inzicht komen vanzelf nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld. Waarbij het er steeds om gaat wat de coachee zelf voor mogelijk acht en wil. Dat is heilig in de Vrijplaats. 
 • De transformatieve coachingtechnieken: om onbewuste emoties en overtuigingen in beeld te krijgen en betere beslissingen te nemen; 
 • De zingevende benadering: zelf zin geven aan een situatie werkt bevrijdend; 
 • De natuurlijke opbouw van het coachingprogramma: key is de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen. Hierdoor kan de coachee alles soepeltjes verteren en integreren; 
 • En tot slot het meest gewaardeerde: de snelheid waarmee onmacht en wanhoop omgezet worden in vertrouwen en zicht op een vruchtbare ontwikkeling. 

Hoe lang duurt het coachingtraject?

Bij tweewekelijkse sessies van twee uur: 3 tot 4 maanden. Dit is de ideale duur. Soms kan het ook sneller, maar beter is oefen- en verwerkingstijd te nemen.  

Kippensoep voor de ziel

Proberen de Vrijplaats® te omschrijven leidt tot paradoxale uitspraken als: neutraal èn partijdig | mild èn duidelijk | discreet èn transparant | ruimte biedend èn grenzen stellend | zelfsturing èn en regie (vanuit de werkwijze) | creatief èn degelijk | waardengestuurd èn praktisch | perspectief èn concreet resultaat | idealistisch èn realistisch… 

Hoe dat kan? Kom het maar ervaren. Het is goed. Mensen genieten ervan, ondanks de situatie waarin ze zich bevinden. De Vrijplaats® is kippensoep voor de ziel.

 

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg

 

 

 Volg ons op Facebook!