Alexandra (Sanne, San) van Smoorenburg (1963)

biografie Alexandra van Smoorenburg
biografie Alexandra van Smoorenburg

In mijn carrière heb ik behoorlijk wat krullen gemaakt: van tentoonstellingsmaker (ik ben van huis uit kunsthistoricus) naar stafmedewerker in de bouw van GGZ-voorzieningen, naar coach/counselor en lichaamsgericht therapeut, om tenslotte in 2001 te gaan werken als re-integratiebegeleider bij Human Basics, het bureau van Paul Sträter. Samen ontwikkelden we de Vrijplaats®, een succesvol begeleidingsconcept voor werknemers met meervoudige problematiek. Toen Paul op zijn 63e stopte besloot ik voor mezelf te beginnen. De rollen draaiden om, want binnen no time kon Paul het niet laten en kwam hij voor mij werken! :) 


Blijven kijken, blijven voelen, blijven leren 

Ik ben eigenlijk altijd blijven studeren. Zo deed ik afgelopen jaren een training in Spiritual Guidance en in Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en verdiepte ik me in Pranic Healing. Belangrijke inspiratiebronnen zijn het Shambhala Boeddhisme (sinds 25 jaar) en het Soefisme. Stilte en zelfreflectie zijn voor mij de basis van waaruit ik leef en werk.  

 

Spiritualiteit en conflict 

Mijn spirituele ontwikkelingsweg is debet aan mijn praktische en hoopvolle kijk op conflict. Waar ik vroeger dacht dat het conflict vermeden en gesust moest worden om de vrede te bewaren, weet ik sinds een tiental jaren dat niets minder waar is. Goed en elegant met conflict omgaan maakt het leven stukken leuker, interessanter en gemakkelijker! Conflicten brengen je dichter bij je zelf en je bestemming en vormen een directe toegangspoort naar vredesbewustzijn.

 

Mijn missie
De tijden zijn pittig en ik probeer met mijn werk een steentje bij te dragen aan de bewustwording van mensen om anders met conflict om te gaan. Fantastisch werk. Ik werk graag met mensen die helderheid zoeken en openstaan voor het vinden van nieuwe oplossingen voor oude problemen. Het is altijd weer mooi om mensen bij hun eigen kracht te brengen. Dat maakt mij gelukkig.

 

Ik hoop je te ont-moeten, 

 

met hartelijke groet, 

Alexandra van Smoorenburg

 

Nog meer lezen? Hier een uitgebreid interview met mij door Brenda Serrée, van Bewust Amsterdam. 

Paul J.M. Sträter (1946)

In mijn lange carrière als directielid van het Amphia (toen Ignatius) Ziekenhuis in Breda (15j), het organisatieadviesbureau Domesta (10j) en mijn eigen bedrijf Human Basics (10j), heb ik enorm veel ervaring opgedaan met de boven- en onderkant van het werkveld en de maatschappij. Qua opleidingen heb ik de Hogere Hotelschool gedaan en later tijdens werk Gezondheidsmanagement en Systeemkunde. Daarnaast ook trainingen op het gebied van communicatie, psychologie en spiritualiteit. Ook in mijn persoonlijk leven heb ik niet te klagen over levenservaring. Ik ben vader van 4 kinderen, opa, 25 jaar getrouwd geweest en sindsdien alweer 19 jaar gelukkig samenwonend in Amsterdam. Al blijf ik Brabander in hart en nieren.  

 

Als pionier op het weinig ontwikkelde gebied van psychosociale arbeidsbelasting heb ik - samen met Alexandra - schitterende resultaten behaald bij kwetsbare doelgroepen: werknemers die tussen de wal en het schip dreigden te geraken als gevolg van problemen op meerdere levensterreinen. Ik heb daarbij altijd een uiterst eenvoudige en helende gedragslijn uitgedragen: ontspan en wees vriendelijk en verantwoordelijk naar jezelf toe, daar bouw je een goed leven mee op.

 

Momenteel voel ik me een ‘vrije werker’: ik werk omdat ik daar veel plezier, zingeving en bevrediging uit haal. Ik vind het prettig om mensen te helpen met de door mij opgebouwde kennis en ervaring op het gebied van omgaan met werkdruk, werkstress en (loopbaan)crises. Ik werk op een lichte, ontspannen en neutrale manier, met mijn eigen beproefde werkvormen aan gezond zelfmanagement, met respect voor natuurlijke principes.

 

Mijn hart ligt bij leiderschapscoaching. Liefst sta ik naast mensen die voor grote werk-en levensovergangen staan. De laatste jaren begeleid ik vooral 50+-ers. 
 

linkedinprofiel