Training Transformatieve Conflictcoaching. Van Conflictbegeleider naar Conflictbevrijder

Training Transformatieve Conflictcoaching

Van Conflictbegeleider naar Conflictbevrijder-2

Werk jij als geestelijk verzorger, coach, psycholoog, of psychosociaal hulpverlener en wil je graag: 

 je vaardigheden aanscherpen op het gebied van conflictcoaching?  

begeleiden op basis van ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering?
een gestructureerd, creatief en licht werkproces?

gegarandeerd impact en voorspelbaar succes voor je coachee/ client?

 zelf een verdiepingsslag maken in je vermogen conflict te benutten en los te laten?

  

Dan is de Training Transformatieve Conflictcoaching iets voor jou! Deze training biedt je diepe kennis en praktische tools om je coachees te helpen hun innerlijke en/of uiterlijke conflict te hanteren, benutten èn los te laten. Met of zonder medewerking van de tegenpartij. We hebben het hier over conflictbegeleiding 2.0.

Van conflictbegeleider naar conflictbevrijder

Als professioneel begeleider van mensen word je dagelijks geconfronteerd met mensen die in conflict zijn. Ofwel met zichzelf, ofwel met een ander. Als conflictbegeleider help je iemand bij de afhandeling van conflict; als conflictbevrijder bij de oplossing ervan. Een conflict is pas opgelost als je coachee er geen last meer van heeft. 

 

Als conflictbevrijder faciliteer je oplossing en zingeving aan het conflict. Je faciliteert dat je coachee Alexandra 2018 (2)weer in zichzelf en in het leven gaat geloven. Dat de (zelf)liefde weer gaat stromen en hij of zij zich (weer) vrij voelt om te bewegen en te groeien! Ondanks, of dankzij de nare, of zelfs afschuwelijke ervaringen die je coachee meemaakte...

Als conflictbevrijder begeleid je kortweg de transformatie van:

 • stagnatie en escalatie naar groei en creativiteit
 • pijn en eenzaamheid naar (zelf)compassie en verbinding
 • angst en beperking naar liefde en bevrijding
 • krampachtig overleven naar weer voluit en zinvol leven 

Wil jij dit ook kunnen? Ben je iemand die vanuit liefde en betrokkenheid bij mensen wil werken?  Wil je oprecht helpen en impact maken? Lees dan verder...

De Vrijplaatsmethode

In deze training leer je werken met de Vrijplaatsmethode: een stapsgewijze, transformatieve coachingmethode die zowel uiterlijk als innerlijk conflict werkbaar en oplosbaar maakt. De Vrijplaatsmethode is gebaseerd op ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering. Het doel van de methode is transformatie, groei en bevrijding

Concreet komt het erop neer dat je je coachee leert hoe hij zèlf zijn situatie in goede banen kan leiden. Je bereikt dit met behulp van de inzet van bepaalde zelfsturingsinstrumenten, plus coachingtechnieken die behalve het bewuste brein, òòk het onbewuste brein, de innerlijke wijsheid en de creativiteit van de coachee aanspreken. 

Je coacht op 4 resultaatgebieden: 

 • het hanteren van het conflict, zowel emotioneel als communicatief 
 • het benutten van het conflict, door het zien en aangrijpen van kansen en mogelijkheden
 • het zich bevrijden van het conflict, door het versneld loslaten van stress en pijn
 • het zin geven aan het conflict, door het  herkennen en begrijpen van de onderliggende les, boodschap en/of zegen

Wanneer zet je een transformatief conflictcoachingtraject in? 

Inhoudelijk:

 • Bij een persoonlijk conflict, zowel innerlijk als uiterlijk 
 • Bij psychosociale arbeidsbelasting (intimidatie, pesten, (werk)stress, et cetera)
 • Bij dreigende burn-out 

Qua 'interventie': 

 • Als op zichzelf staand coachingtraject
 • Als pre-mediation (wanneer er veel emoties in het spel zijn)
 • In aanvulling op een juridisch traject

Werken met een ruimtelijk zelfsturingstool 

Vrijplaatstool-2

Adviseren bij conflict schiet niet erg op. Vandaar dat we werken met  zelfsturingstools. Het belangrijkste tool is het Vrijplaatstool. Dit is een ruimtelijk instrument dat de coachee helpt inzicht te krijgen in zowel de innerlijke als uiterlijke dynamiek, zijn eigen conclusies te trekken, en zichzelf op alle lagen in het zelfsturingsproces te adviseren.  

 

Voordelen van het Vrijplaats Zelfsturingstool voor de coachee:
Het tool verbetert in hoge mate het reflectie- en zelfsturingsvermogen van je coachee.

Daarbij faciliteert het volautomatisch diens eigen verantwoordelijkheid en het zetten van constructieve stappen!

 

Voordelen van dit Vrijplaats Zelfsturingstool voor jou als conflictbegeleider:
Het tool leidt de coachee op natuurlijke wijze 'vanzelf' naar de oplossing, stapje voor stapje (de logistiek van de oplossing). Alles komt op het juiste moment, van het rationele naar emotionele niveau, naar de wijsheid en vervolgens de actie. Je kunt daarbij zelf de intensiteit van de begeleiding bepalen. Zo kun je ervoor kiezen alleen op de bewuste laag te begeleiden (de mentale en gedragsmatige kant), maar je kunt ook dieper gaan, naar het onbewuste en zelfs spirituele niveau, je kunt zelfs energetische healing integreren, je kunt met andere woorden langer en korter over elke stap doen en je aanpak volledig afstemmen op wat de coachee wil en wat jij professioneel wil bieden. 

smiley zonnetje.jpgHet gebruik van dit tool brengt dus te allen tijden grote voordelen:
voor je coachee: zelfsturing en een glashelder proces. 
voor jou: e
en ontspannen proces en gegarandeerd succes en tevredenheid! 

 

Mike Janssens (psycholoog): 'Beter gereedschap om mensen te coachen'
'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken, hoe je ze kunt gebruiken voor je persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend! Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog veel aan gehad. Ik voel dat ik beter gereedschap heb om mensen te coachen. Vanuit rust! Het past heel goed bij mijn achtergrond als Mindfulness Trainer en Yoga Therapeut. Ik kan de training zeker aanbevelden en kijk ernaar uit om er verder mee aan de slag te gaan'

 

  Wow! Daar wil ik meer van weten.

Transformatieve conflictcoaching / conflictbevrijding past bij je als je: 

 • begrijpt dat je als (conflict)begeleider weg moet blijven van adviseren, interpreteren en psychologiseren en dat zelfsturing een vereiste is om duurzaam resultaat te bereiken;  1-181 
 • houdt van een gestructureerde manier van werken; 
 • graag de diepte raakt en impact wil genereren bij je cliënt;
 • open staat voor het werken met ontspanningsoefeningen en met transformatieve coachingtechnieken

Jouw profiel

Vanaf HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

Yes! That's me. Ik ga bellen

 

Willeke Kempkes (psychosynthese coach): 'In een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen.'
De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/ leven is.'

Inhoud Training Transformatieve Conflictcoaching

 1. Theoretische achtergrond van de methodiek
 2. Leren werken met de verschillende zelfsturingstools: Het Vrijplaatstool, Het Relatietool en het Communicatietool.
 3. Intrainen van de 8 vaardigheden van een conflictbevrijder
 4. Oefenen met de transformatieve coachingtechnieken
Cees de Bever (coach): 'Veel verdieping en structuur door het tool!'
Ik heb de training als zeer positief ervaren! Fijne setting, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. Het heeft me veel verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachingvaardigheden. Ook heb ik structuur leren aanbrengen in een coachtraject. Alexandra is een gedreven, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer. Ook de combinatie van theorie en zelf oefeningen doen sprak me aan. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een vette 9!'

Na afloop van de training 

 • ben je een kei in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid, constructieve zelfsturing en conflictbevrijding;
 • kun je een transformatief conflictcoachingtraject met garantie op succes aanbieden;
 • heb je jezelf van een persoonlijk conflict bevrijd, dan wel jouw eigen grondhouding en persoonlijke strategie in conflicthantering ontwikkeld (in geval je geen concreet conflict hebt om aan te werken); 

 heb je je ontwikkeld van een conflictbegeleider tot een conflictbevrijder! ♥ 

Frederieke van Nieuwenhuizen (ondersteuner clientenraden): 'Een concreet handvat om met mensen te werken en minder bang te zijn voor conflict'
Ik heb de training als heel positief en intensief ervaren! Hij sloot goed aan bij de dingen die ik al eerder gedaan heb in jijn leven, zoals lichaamswerk, stilteretraite en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een  handvast om concreet met mensen aan de slag te gaan, dat vind ik fijn. En voor mijzelf betekent het dat ik meer geleerd heb over wat een conflict nu eigenlijk inhoudt en dat ik er minder bang voor ben.'

 

Gaaf! Ik kan niet wachten!

Praktisch

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

a) Masterclass Het geheim van conflictbevrijding 1 dag, ook los te volgen
b) Bootcamp Het tool voor conflictbevrijding 2,5 dag
c) Verdiepingsavonden Transformatie en zingeving faciliteren 6 x dagdeel 
d) Praktijkervaring 2 oefentrajecten + Zoommeeting voor vragen + mondeling toetsgesprek ca 20 uur + 2 uur + 2 uur 
e) Vrijplaats Lab Intervisiebijeenkomsten 5 x 2 uur 

Certificaat = a + b +c + d + positief resultaat 2 oefentrajecten. Duur: 4 maanden 
Licentie = a + b + c + d  + e  + succesvolle uitvoering van minimaal 2 trajecten. Daarna mag je het merk voeren. Totale duur: 11 maanden

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 8 personen (Tijdens Corona max 4)

Studiemateriaal

Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

vogel geknipt

Constance de Graaf (verpleegkundige en vrijwilliger): 'Het heeft me zoveel krachtiger en gelukkiger gemaakt!'
 Ik vond de training zeer verhelderend, prettig. Ik heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me zoveel krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.'

 

Investering Training Transformatieve Conflictcoaching

Masterclass: €247 ex BTW (bij losse afname). Deze prijs is inclusief het Vrijplaats® Zelfreflectietool t.w.v. €17).  
Opleiding: €2997 ex BTW. Deze prijs is inclusief voornoemde Masterclass, het Vrijplaats® Zelfsturingstool t.w.v. €197, studiemateriaal, het mondelinge toetsgesprek en het certificaat. 


Let op: Wil jij het opleidingsbedrag met €500 verminderen? Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger voor het maatschappelijke project Vrijplaats Amsterdam. Conflicthulp Minima. 

 

Huh?! Nice! Maar hoe zit dat dan precies?  

 

Data eerstvolgende Training Transformatieve Conflictcoaching

Masterclass (1 dag): 19 november 2021 van 9.00 - 17.00 uur (ook los te volgen)

Bootcamp (2,5 dag):  ... - ... januari van 9.00 - 17.00 uur
Verdiepingsmodules (6 avonden):
elke twee weken vanaf do .... februari 18.00 - 21.00 uur 

Zoommeeting: ...  mei om 19.00 uur 
Toetsgesprekken 
: zelf inroosteren vòòr 15 juni 2022, duur 2 uur
Certificaatuitreiking: eind juni 19.00 - 21.00 uur

Intervisiebijeenkomsten (via Zoom): 1 x per maand van aug tot december 2022, van 19.00 - 21.00 uur

 

Locatie: Het Coachinghuis, Binnenkant 24, op 5 minuten loopafstand van Amsterdam CS   

Meer weten?

Wil je meer reviews over de opleiding lezen, kijk dan hier.
Eerst persoonlijk contact? Bel Alexandra op 06 3040 3330
Weet je genoeg en ga je ervoor? Meld je aan via onderstaande button en VERHEUG je!

 

I'm in. Ik meld me aan.