Jaartraject Teamcoaching Ninja Style

Herken jij jezelf hierin:

Jullie zijn een zelfsturend team in de Zorg of Welzijnssector. Er wordt hard gewerkt. Iedereen zet zich. Maar niet iedereen is happy en gemotiveerd. Het stroomt niet lekker onderling. Er is regelmatig ‘gedoe’. Vaag gedoe. Irritaties. Gepraat. Onderhuidse conflicten. Openlijk houdt men zich in en terug.

 

Je zou willen dat jullie beter met elkaar om zouden gaan: opener, lichter. Er zit meer power in jullie team dan er nu uitkomt. Daar willen jullie iets mee. De vraag is alleen: hoe?

 

Zijn dit de drempels die jullie ervaren?

Jullie weten dat de weg naar meer veiligheid op de werkvloer door de conflicten heen gaat, en niet er om heen. Dat zaken benoemd en besproken moeten worden en dat ieder daar een rol in speelt. Het punt is alleen: het kost zoveel tijd! En jullie hebben het al zo druk.

 

In het team wordt er verschillend gedacht over hoe persoonlijk je moet worden op je werk. Aanspreken en aangesproken worden is lastig. Het kan behoorlijk emotioneel en dichtbij komen. Kunnen we dit niet gewoon overslaan en het gewoon zakelijk houden met elkaar?

 

Teamcoaching is gelijk zo’n vlaggenschip dat je binnenhaalt. Het komt er allemaal zo dik bovenop te liggen. Er wordt van alles losgemaakt, ook als het het moment er niet naar is, en jullie moeten de volgende dag weer verder met elkaar. Is het wel echt nodig?

 

Maar is dit waar jullie tegenaan lopen met het team:

 • Er is geen echt wij-gevoel in het team. De sfeer is nogal tam, serieus, rationeel, kortaf. Er wordt weinig gelachen of gevierd. De vraag is of het niet prettiger, beter, effectiever kan.

 • Zaken blijven onder de radar. Men laat het achterste van zijn of haar tong niet zien en houdt afstand tot elkaar. Discussie en conflict worden uit de weg gegaan. De vraag is hoe je een aanspreekcultuur kweekt met elkaar. 

 • De productiviteit is mwah. Er worden regelmatig fouten gemaakt, die lastig bespreekbaar zijn. Het ligt gevoelig. Men dekt elkaar af. Er zit schuld en schaamte op. Meer openheid is wenselijk, maar de vraag is: hoe?. 

 • Het ziekteverzuim is aan de hoge kant. Jullie moeten regelmatig voor elkaar inspringen. Dit hakt er in. De vraag is of behalve de werkdruk ook de sfeer invloed heeft op het verzuim.   

En is dit wat jullie willen?

 • Een veilige, prettige sfeer op de werkvloer, waar men ondanks de verschillen in achtergronden en opleidingsniveaus gelijkwaardig met elkaar omgaat.

 • Dat ieder zo veel mogelijk zelf zijn/haar conflicten en problemen oplost, zonder het team daarmee te belasten.  

 • Performance support, dwz ondersteuning wanneer je echt iets wil leren, op het moment dat je ergens tegenaan loopt

 • Dat er opener en constructiever wordt omgegaan met fouten, zodat er meer, beter, en door iedereen van geleerd wordt.

 • Dat door middel van bovenstaande organisatiecultuurdoelen het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

 

Wij hebben een laagdrempelig traject bedacht om dit te bereiken!

Teamcoaching hoeft niet per se zwaar opgetuigd te worden. Het team, de individuele teamleden en jijzelf kunnen ook op een meer onopvallende manier ondersteund worden. Wat ik noem: ‘Ninja Style’.

 

Met Teamcoaching Ninja Style bedoel ik: snelle, geruisloze en flexibele ondersteuning, die schaalbaar ingezet kan worden, openlijk dan wel discreet, waar en wanneer nodig, praktisch en elegant. Een werkwijze die goed aansluit bij agile en lean georiënteerde organisaties.

 

Teamcoaching Ninja Style duidt ook op: onverwacht krachtig. Het lijkt wel magic! Top service met een hart, die het team in staat stelt zwakke of moeilijke momenten gemakkelijk te overwinnen, goed voor elkaar en jezelf te zorgen, je persoonlijk te ontwikkelen, het ijzer te smeden als het heet is, en als team te groeien en excelleren.

 

               Lees eventueel meer over Conflicthantering Ninja Style in dit blog. 

 

Waarom in zee gaan met mij: 

 1-53

Als conflict-en reintegratie expert onderscheid ik me in de volgende dingen: 

 • Ik bied mensen een vrijplaats: 100% veiligheid en discretie. Via mij gaat er geen informatie over mensen naar de werkgever, maar ik faciliteer wel dat eenieder zelf het gesprek aangaat. En wel op een veilige en constructieve manier;

 • Ik vaar volledig op zelfsturing. Dat wil zeggen dat ik iedereen in zijn/haar eigen systeem de aanknopingspunten laat vinden WAT te doen en HOE dit aan te pakken. Dit scheelt weerstand en bevordert eigen verantwoordelijkheid.  

 • Ik bied praktische handvatten, hulpmiddelen en ondersteunende oefeningen om je mindset, daadkracht en communicatie te versterken.

 • Ik heb bijna 20 jaar ervaring in conflict- en re-integratiecoaching en weet onderhand wat wel en niet werkt op de werkvloer. 

 • Vanuit mijn fascinatie voor conflict heb ik een eigen methode ontwikkeld voor het hanteren, benutten en zich bevrijden van conflict: de Vrijplaatsmethode.

 

Alexandra van Smoorenburg is auteur van het boek Benut je conflict. Een praktisch instrument voor conflictbevrijding. Eerste druk 2014, tweede 2016

 

Alexandra verscheen in de media bij Personeelsbeleid, Intermediair, De Volkskrant, ManagementSite, Zorg+Welzijn, Nursing, R4TV, de MUG, Amsterdam FM (radio)

 

Dit is wat je krijgt

Teamcoaching Ninja Style is een Jaartraject voor het hele team, dat deels gezamenlijk, deels individueel doorlopen wordt. Het is een vangnet voor als het fout gaat en een springplank om het tij te keren. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 workshops van 2 uur voor het hele team:
   - Een Kick-off Bijeenkomst: een mindset workshop voor het hele team over het benutten van conflict, een bevrijdende mindset, de valkuilen, de afspraken en de Werktevredenheid Nulmeting; 
   - Een Inspiratiebijeenkomst halverwege het jaar: over een thema naar keuze dat speelt binnen het team (bijvoorbeeld omgaan met oud zeer, omgaan met fouten, werkdruk en werkstress, communicatie, feedback geven)
   - Het Oogstfeest aan het eind van het jaar: een evaluatiebijeenkomst over de groei en het perspectief van het team, met Werktevredenheid Eindmeting;


  • Coaching-on-demand: individuele coaching op het moment dat je het nodig hebt. Een coachingstrippenkaart voor 15 coachingsessies van 2 uur, waar iedereen op eigen initiatief gebruik van kan maken. De sessies vinden plaats op een externe coachinglocatie, in de eigen tijd;

  • Rode telefoonverbinding, voor het gehele team gedurende het hele jaar

  • Maandelijks een waardevolle inspiratievideo, om iedereeen betrokken en geinspireerd te houden, over onderwerpen die je tegenkomt als je een aanspreekcultuur wilt kweken. 

  • Hulpmiddelen, oefeningen en formats ter ondersteuning van het persoonlijke proces van mensen;

 

Hartstikke mooi, maar hoeveel gaat ons dit kosten, Alexandra?

Je weet dat de onderliggende conflicten vroeg of laat getackeld moeten worden om het volledige potentieel van jullie team ontsluiten.

Jullie kunnen maanden, dagen en uren spenderen om het alleen op te lossen, met alle risico's (van escalatie, verzuim, personeelsverloop etc.) vandien..

Jullie kunnen ook een intensief traject aangaan met een teamcoach die het groepsmatig aanpakt en bij conflicten de bemiddelende rol op zich neemt (waarmee je accepteert dat mensen daarna nog steeds niet conflictvaardig zijn).

 

Of je kiest voor de lichtere en duurzamere Ninja-Conflicthantering Variant, die een fundament legt onder de samenwerking, door summier op de voorgrond (3 inspirerende workshops van 2 uur in een jaar tijd) en vol gas achter de schermen (met individuele conflictcoaching en korte video’s) te werken aan de mindset, het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid, het tackelen van persoonlijke obstakels en het benutten van conflicten.

Een investering die vele malen meer oplevert, dan dat ie kost!   

 

Want de investering is:

Het Teamcoaching Ninja-programma kost €5950 exclusief BTW

 

Interesse?
Bel mij - Alexandra - op 0630403330, of stuur een mailtje via de website: 
 

 

btn_e-zine

Wat is performance support?

Begin jaren 90 heeft Gloria Gery hier al een prachtige omschrijving van gegeven:

“An orchestrated set of services that provide on-demand access to integrated information, guidance, advice, assistance, training, and tools to enable high-level job performance with minimum support from other people.”

Gloria Gery, Electronic Performance Support Systems, 1991