De Vrijplaats: een korte beschrijving van de interventie (officiele pagina)

De Vrijplaats maakt vrij!
De Vrijplaats maakt vrij!

De Vrijplaats® is een veilige plek bij conflict en onmacht. Een plek waar je veilig je verhaal kwijt kunt, en waar je geholpen wordt je eigen oplossing of uitweg uit de situatie te vinden. De coach stelt zich hierbij gelijkwaardig en onbevooroordeeld op, en verstrekt geen inhoudelijke info aan derden, ook niet aan de werkgever. De Vrijplaats® kan bij elk sociaal of innerlijk conflict in werk of leven ingezet worden. Kernbegrippen zijn: veiligheid, ontspanning en zelfsturing. 

 

Wat levert de Vrijplaats® concreet op?

  • Je weet wat je wil en hoe je daar concreet sturing aan kunt geven 
  • Je hebt grip op je emoties
  • Je hebt weer energie en zelfvertrouwen
  • Je bent goed voorbereid op het lastige gesprek 
  • Je kunt zin geven aan de situatie

In meer algemene termen ervaar je een toename aan zelfbewustzijn, empowerment, persoonlijke groei (je gaat er als rups in en komt er als vlinder uit), energie en zingeving. Kortom: de Vrijplaats haalt je uit de strijd! 

Toepassingen van de Vrijplaats®

Een Vrijplaats kan alleen of met zijn tweeën genoten worden. Er zijn 3 verschillende trajecten:
Vrijplaats Conflictcoaching: individueel traject van 3 - 9 weken
Vrijplaats Conflictbemiddeling: deels gezamenlijk, deels individueel traject van 3 - 4 maanden
Vrijplaats Re-integratiecoaching: individueel traject van ca 9 maanden. 

De Vrijplaats®: een veilig en erkend merk

De Vrijplaats® wordt sinds 1999 met groot succes toegepast, is sinds 2007 een officeel merk, en werd in 2009 door Syntens (Ministerie van Economische Zaken) erkend als sociale innovatie: als een interessant alternatief voor mediation. De Vrijplaats® staat voor een veilig merk, dat alleen aangeboden mag worden door gecertificeerde Vrijplaatscoaches.

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een transformatieve, zingevende conflictcoachingmethode die bij de client de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht genereert om zelf, van binnenuit, de situatie in goede banen te leiden. Doel is het benutten dan wel bevrijden van (innerlijk) conflict. Kernbegrippen zijn: veiligheid, ontspanning en zelfsturing. 

Veiligheid omdat veiligheid de basisconditie is om problemen op te lossen. Zonder dat geen resultaten. Dit principe hebben we dan ook verankerd in onze aanpak: op het niveau van de voorwaarden, de werkafspraken en de methode. En natuurlijk ook in de naam van de interventie. Het woord vrijplaats betekent immers veilige haven, of toevluchtsoord. 

Ontspanning omdat conflicten en problemen sneller en beter oplossen door ontspanning en neutraliteit. 

Zelfsturing omdat conflicten persoonlijke keuzes vergen. Weet je eenmaal wat je wilt en heb je je strategie en acties bepaalt, dan kun je voorwaarts. Het is noodzakelijk dat je volledig achter je eigen aanpak kunt staan. 

Het Vrijplaatstool

De Vrijplaats® maakt gebruik van een ruimtelijk tool - het Vrijplaatstool - dat snel overzicht, inzicht en richting geeft. Het laat je vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op je probleem reflecteren, waardoor je perspectief zich verruimt en nieuwe, haalbare mogelijkheden zichtbaar worden. Ook wordt je je bewust van je mentale en emotionele onderstromen. Gedurende het proces adviseer je jezelf en bepaal je zelf haalbare acties. Tot slot biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een uiterst waardevol hulpmiddel dus! 

Succesfactoren van de Vrijplaats® 

Het succes van de Vrijplaats® is te danken aan: 

  • Het Vrijplaatsconcept: de container van veiligheid, vriendelijkheid en neutraliteit
  • De werkwijze op basis van zelfsturing: je moet het zelf zien zitten en voor mogelijk achten, anders komt er niks voor mekaar. 
  • De zingevende benadering: waardoor je de situatie op een positieve manier weet te benutten, dan wel uitvindt hoe je je ervan kunt bevrijden
  • De ontspannen en creatieve werkwijze: nodig om je eigen onderstromen in beeld te krijgen en betere beslissingen te nemen.
  • De natuurlijke opbouw van het programma: dit zorgt ervoor dat je alles gemakkelijk kunt verteren en integreren.

Maar het meest unieke aan de Vrijplaats® is waarschijnlijk de snelheid waarmee complexe situaties in vruchtbare ontwikkelingen veranderen!

Kippensoep voor de ziel

Een nadere beschrijving van de dienstverlening van de Vrijplaats® leidt tot paradoxale uitspraken als: neutraal èn partijdig | mild èn duidelijk | discreet èn transparant | ruimte biedend èn grenzen stellend | zelfsturing èn regie | creativiteit èn degelijkheid | een natuurlijk èn gestuurd oplossingsproces | perspectief èn concreet resultaat | ethisch verantwoord èn realistisch… 

Hoe dat kan? Kom het maar ervaren. Het is goed. Mensen genieten ervan, ondanks alles.

De Vrijplaats® is kippensoep voor de ziel.

  

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg, ontwikkelaar van de Vrijplaats®

 

De Vrijplaatsmethode werd in de praktijk ontwikkeld, in contact met mensen die tot over hun oren in de problemen zaten. Speelde intuïtie een belangrijke rol bij de totstandkoming van het model; de ontwikkeling van de methode kan niet los gezien worden van inspiratiebronnen als het Shambhala Boeddhisme, Lichaamsgerichte (biodynamische) Therapie en Systeemkunde.

De Vrijplaats is...

 

Een vrijplaats is een wijkplaats
een neutrale en veilige plek van rust en ruimte

in het hier en nu

 

«« een adempauze »» 
 
een startpunt om tot eigen keuzen te komen

een halte op weg naar nieuw bewustzijn

en nieuw perspectief
en het vermogen om dit daadwerkelijk vorm te geven

 

 Alexandra van Smoorenburg en Paul Sträter

Kernbegrippen van de Vrijplaats

 

Veilige haven. De Vrijplaats® is op de allereerste plaats een veilige en vriendelijke plek, waar men zijn verhaal kwijt kan. Vandaar de term ‘vrijplaats’, wat ‘veilige haven’ of 'toevluchtsoord' betekent. Er wordt dan ook geen informatie met derden gedeeld, ook niet als die derde de betalende opdrachtgever is. Alle informatie die voor derden van belang is wordt -met hulp van heldere communicatieformats- door de klant zelf met hen gedeeld, al dan niet in aanwezigheid van de coach.  

 

Zelfreflectie. In de Vrijplaats® leert men met behulp van het Vrijplaatstool systemisch op zichzelf te reflecteren.

 

Zelfsturing. Dit Vrijplaatstool helpt tevens bij het maken van eigen keuze(s) en bepalen van de oplossingsstrategie, inclusief te ondernemen (haalbare) acties. Hierdoor houdt men volledig zelf de regie over het proces. 

 

Zelfzorg. De Vrijplaats® geeft krachtige handvaten om spanningen en emoties te transformeren, waardoor men beter de strijd kan loslaten en het gesprek aan kan. 

 

Zingeving. De Vrijplaats® helpt mensen de zin van het conflict te ontdekken: de onderliggende boodschap en/ of ontwikkelingsmogelijkheid. Elk conflict is maatwerk: het leert je precies wat de volgende stap op je pad moet zijn. Dit weten, leidt tot het benutten van conflict.