Opleiding tot Conflictcoach

verleiden tot zelfreflectie
verleiden tot zelfreflectie

 

Beschrijving opleiding
Een unieke, praktische opleiding om je cliënten te helpen de mogelijkheden en kansen van het conflict te zien en benutten, en zich van de innerlijke strijd te bevrijden. In de opleiding leer je een Vrijplaats® te bieden: een veilige plek en de optimale randvoorwaarden voor conflictoplossing. Daarnaast leer je coachen op basis van de Vrijplaatsmethode.

 

De methode
De Vrijplaatsmethode is een transformatieve, zingevende conflictcoachingmethode die bij de cliënt de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht mobiliseert om zelf zijn conflictsituatie in goede banen te leiden. Sleutelbegrippen binnen deze methode zijn: veiligheid, de vrije positie, emotionele zelfzorg, constructieve zelfsturing en zingeving.

 

Coachingtool
Je leert te werken met een ruimtelijk coachingtool: het Vrijplaatstool. Het Vrijplaatstool faciliteert het zelfsturingsproces van de cliënt. Het brengt overzicht en inzicht, helpt (onbewuste) emoties en overtuigingen in beeld te krijgen, en faciliteert het maken van gewogen keuzes en zetten van stappen.

 

Wanneer kun je Vrijplaats® Conflictcoaching inzetten?
1) Bij een sociaal-emotioneel conflict in de relatie, opvoeding, familie, op het werk, of in het sociale netwerk.

2) Bij innerlijk conflict, bijvoorbeeld rondom mantelzorg, rouw, eenzaamheid, verlies van werk of gezondheid.

3) Bij onoplosbaar conflict. Dat wil zeggen: daar waar de ander niet openstaat voor een gesprek, er niet (meer) toe in staat is, of niet meer leeft. Het gaat dan om bevrijding van de emotionele last en weer verder kunnen.

Transformatieve conflictcoaching vormt een perfecte aanvulling op een juridische procedure of mediation, met name daar waar men niet on speaking terms is, zoals bij een vechtscheiding of een geëscaleerd arbeidsconflict.

 

Voor wie?
Voor vertrouwenspersonen, coaches, mediators en geestelijk verzorgers.

Vrijplaats® Conflictcoaching past bij je als je:

 • houdt van een praktische, boter-bij-de-vis manier van werken
 • het leuk vindt om diepgaande ontwikkeling en transformatie te faciliteren
 • het nut en de zinvolheid inziet van werken met ontspanningstechnieken en mindfulness
 • naast het werken met cognitieve coachingtechnieken ook openstaat voor creatieve en lichaamsgerichte werkwijzen, teneinde onbewuste emoties en overtuigingen te ontsluiten.

Jouw profiel: HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

Inhoud opleiding
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Condities voor conflictoplossing
 • De formule en mindset voor het benutten en bevrijden van een conflict
 • De centrale coachingvraag vaststellen
 • Werken met het Vrijplaats® Zelfsturingtool (ruimte scheppen)
 • De Vrije Positie functioneel inzetten
 • Oefenen met ontspanningstechnieken
 • Cognitieve, lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken toepassen
 • Emotionele zelfzorg  
 • Constructieve zelfsturing
 • Haalbare acties formuleren
 • Eigen verantwoordelijkheid en concrete stappen zetten
 • De Vrijplaats Zelfsturingskaart
 • De Vrijplaats Communicatiekaart

 • Twee oefentrajecten in de eigen tijd, met iemand uit de groep en met iemand van buiten

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Beheers je verschillende ontspanningstechnieken die je cliënt helpen om vanuit een neutraal standpunt op zichzelf te reflecteren.
 • Beheers je verschillende cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte coachingtechnieken
 • Kun je de cliënt maatwerk bieden bij zijn/haar communicatie met de ander
 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing
 • Kun je mensen een Vrijplaats® bieden

Opbouw opleiding

a) Overdracht coachingtool: 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden (in totaal 4 maanden)
b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek
c) 7 intervisie/inspiratieavonden binnen een jaar

 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk). Totale duur: 4 maanden
a + b + c = licentie bij uitvoer van minimaal 3 trajecten per jaar (een jaar geldig)

 

Maximaal aantal deelnemers
12 personen

 

Studiemateriaal
Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

Investering
Training (a + b): €2097 ex BTW;
Intervisie (c): €997 ex BTW (per jaar) *

Deze prijs is inclusief: het Vrijplaats® Zelfsturingtool t.w.v. €197, studiemateriaal, persoonlijke aandacht en coaching waar nodig en het individuele toetsgesprek (1,5 uur)

 

NB De Intervisie kan ook bekostigd worden door middel van deelname aan het maatschappelijk initiatief Vrijplaats Amsterdam / Conflicthulp Minima.

 

Start opleiding
Bootcamp: 12 - 15 december 2018 (woensdag van 13.00  - 17.00 uur, andere dagen van 9.00 - 17.00 uur)
Verdiepingsavonden: donderdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 maart, 21 maart en 11 april van 19 - 22 uur. 

Sorry, de opleiding is vol!

 

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op!

 

btn_e-zine