Conflictbegeleiding deels gezamenlijk, deels apart

Bemiddeling bij conflict op het werk

Zet een positief proces in werking!
Zet een positief proces in werking!

De Vrijplaats® 

 

haalt mensen 

 

uit de strijd  

 

 

Pfff… gedonder op het werk! Wat nu?

Alvorens men middels mediation of een juridisch traject een zaak kan afhandelen, moet er in ons landje heel wat water door de Rijn. Regels en wetgeving dwingen partijen eerst aan een oplossing te werken. In dat kader kan Conflictbemiddeling ingezet worden.

Conflictbemiddeling met de Vrijplaats® is uniek omdat het beide partijen helpt de eigen spanningen te reguleren en snel een gemeenschappelijk vertrekpunt te vinden voor verdere samenwerking, dan wel andere te nemen stappen.  

 

De Vrijplaats®: vriendelijk, veilig, en vanuit een vrije positie

Wij bieden zowel jou als 'je tegenpartij' een Vrijplaats®: een gegarandeerd veilige plek.

Vriendelijkheid, veiligheid en de vrije positie zijn geen loze woorden, maar het handelsmerk van die Vrijplaats®.

Wij zorgen ervoor dat gevoelige zaken goed besproken kunnen worden. Als derde spelen wij zelf geen informatie door naar de ander of de organisatie. Wel faciliteren we dat je zelf zo transparant als nodig is communiceert over de situatie.

We stellen ons neutraal op ten aanzien van de inhoud en sturen niet op een vooraf bedachte uitkomst. Op het niveau van de relatie stellen wij ons meerzijdig partijdig op: we steunen het kwetsbare aan beide kanten. Niemand heeft immers het monopoly op de onschuld. Zo bewaken we onze vrije positie. 

 

Samen in een traject, apart in begeleiding

Het bemiddelingstraject wordt deels gezamenlijk en deels apart doorlopen. Elk heeft immers zijn of haar eigen punten uit te zoeken, moeilijkheden te overwinnen en leerpunten te verzamelen, daar hoeft de ander helemaal niet bij te zijn. Niet bij een conflict tussen werkgever en werknemer, maar ook niet bij een conflict tussen twee werknemers. Inzichten en conclusies uit de individuele sessies kunnen naar eigen behoefte ingebracht worden in de gezamenlijke sessies. 

 

Psychosociale arbeidsbelasting (psa)

Een Vrijplaats Bemiddelingstraject wordt ingezet bij persoonlijke conflicten, maar ook bij conflicten rondom een organisatievraagstuk op te helderen. Dit maakt het tot een interessante optie bij conflicten rondom werkdruk en werkstress, oftewel psychosociale arbeidsbelasting. Het mes snijdt namelijk zowel op individueel als op organisatieniveau.  

 

Kortdurende interventie, kwalitatieve investering

Het Conflictbemiddeling Traject start met een oriënterend gesprek met 'de aangever' (P&O, directie, anders), alsook met beide conflictpartijen. Daarop volgt een traject bestaande uit 10 vrijplaatsgesprekken van 2 uur, waarvan 3 gezamenlijke sessies, elk 3 individuele sessies en 1 gezamenlijk nazorggesprek. Trajectkosten op aanvraag. 

 

Wat levert het traject concreet op?

1) spanningsregulering zowel individueel als tussen de partijen

2) het probleem inclusief oplossingspad wordt samenhangend in kaart gebracht

3) een helder, gedragen aanpakplan 
4) probleemoplossing 'for the benefit of all'

 

Voor wie 

Voor leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus (ook bij verschil in niveau) en binnen alle culturen (en verschil in cultuur).

- mits men bereid is het probleem onder ogen te zien;

- mits de kwestie geen strafbare feiten behelst

- op voorwaarde dat beide partijen vertrouwelijkheid rondom de bemiddeling in acht nemen. 

- en niet bij ernstig psychisch disfunctioneren (wartaal, wanen, verslaving, ernstige depressie). 

 

Contact 

Willen jullie er samen aan uit komen? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 

 

btn_e-zine