De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - 171 1

Masterclass sessie 1

Welkom en top dat jij je wilt verdiepen in hoe je jouw dienstverlening aan clienten met een conflict kunt optimaliseren!

 

In sessie 1 komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Waar professionals als jij zoal tegenaan lopen
 • Wat een conflict tot een conflict maakt, en wat dat betekent voor waar jij vooral van betekenis kunt zijn voor je client...
 • Over de zin en het nut van conflict
 • Iets over mij, alexandra
 • Waarom het zinvol is dat ook maatschappelijk de beweging gemaakt wordt van 'begeleiden'  (helpen afhandelen) naar 'bevrijden' (helpen hanteren, benutten en loslaten)
 • Bij lichtere problematiek kun je volstaan met het geven van simpele communicatietips 
 • Over het introduceren van een groeimindset bij de client 
 • Over de 5 dan wel 7 stappen naar conflictbevrijding

 

Masterclass sessie 2

Sessie 2 van de Masterclass Conflictbevrijding gaat over het geheim van conflictbevrijding.

In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Gevoelens van onveiligheid herkennen bij je client
 • 6 aandachtspunten voor het creeren van veiligheid
 • De 2 elementaire krachten die in elke situatie bij ieder mens spelen
 • De 4 energetische velden
 • Mijn verhaal: de transformatieve ervaring die ten grondslag ligt aan de methode
 • Hoe maak je de switch van destructief naar constructief?
 • Zo kom je in de Vrije Positie
 • Het geheim van conflictbevrijding
 • De functie van de Vrije Positie

 • De oefening met de Vrije Positie
 • Download: Uitgangspunten Vrijplaatsmethode
  Kenmerkend voor de Vrijplaatsmethode is het werken met de Vrije Positie. Het belangrijkste uitgangspunt van de methode is dan ook: Conflicten en Blokkades lossen sneller en beter op door ontspanning en neutraliteit. Download hieronder de 6 uitgangspunten van de Vrijplaatsmethode met een korte uitleg. Klik daartoe op de grijze cirkel met witte pijl onder de afbeelding van de Zoommeeting

 

uitgangspunten_vrijplaatsmethode_2022.doc

Masterclass sessie 3

Sessie 3 van de Masterclass heeft als hoofdthema het faciliteren van zelfreflectie met behulp van de Vrije Positie. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Wat kun je met de Vrije Positie in de begeleiding?
 • Over zelfreflectie en het gebrek eraan
 • Waaraan herken je dat je client moeite heeft met zelfreflectie
  (aan welke houding/gedrag, cognitie/inzicht, gevoelens & communicatie)
 • Een simpele techniek om de zelfreflectie van je cliënt te verbeteren
 • De kenmerken van de Vrijplaatsmethode
 • De 7 vaardigheden van de conflictbevrijder (het Bevrijdingstaartje)
 • De verschillende Zelfsturingtools die de Vrijplaatsmethode biedt
 • Over de opleiding tot transformatief conflictcoach
 • Over het aanbod dat tot en met 23 juli 2022 geldt

 

Downloads

 • Het document: Zelfreflectie faciliteren mbv de Vrije Positie (Klik op de grijze cirkel met witte pijl onder de afbeelding van de Zoommeeting
 • MP-3: De Vrijplaatsmeditatie (Klik op de grijze cirkel met het microfoontje erin)
zelfreflectie_faciliteren_mbv_de_vrije_positie2022.docx
Luister!