Conflictcoaching

Training Conflictcoaching met de Vrijplaats

verleiden tot zelfreflectie en verantwoordelijkheid nemen
verleiden tot zelfreflectie en verantwoordelijkheid nemen

In deze training leer je je klanten te helpen hun eigen manier te vinden om een hardnekkig conflict op te lossen,en onderwijl inspirerende (zelf)kennis op te doen. Kennis die het hen mogelijk maakt het conflict te benutten. Het kan daarbij gaan over een conflict op het werk, thuis, in de familie, het sociale netwerk, of met instanties. 

 

Om het leerproces van de klant te vereenvoudigen en versnellen leer je daarbij gebruik te maken van een ruimtelijk hulpmiddel: het Vrijplaatstool. Met behulp van dit tool kun je mensen op een eenvoudige manier tot zelfreflectie en constructieve zelfsturing aanzetten. En helpen verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast biedt het tool heldere instructies voor het transformeren van emoties en het voeren van een lastig gesprek.

 

Doelgroep

Coaches, vertrouwenspersonen en geestelijk verzorgers die hun klanten willen helpen het conflict om te buigen naar een zinvolle ontwikkeling. 

 

Profiel van de coach
HBO-denkniveau; Holistisch mensbeeld; Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan; Betrouwbaar in afspraken; Met de computer om kunnen gaan (Email, Word, PowerPoint); Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren); Bereid te reflecteren op het eigen functioneren (Intervisie)

 

Na afloop van de training

 • Kun je mensen inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Ben je in staat om eigen verantwoordelijkheid en constructieve zelfsturing te mobiliseren bij conflict
 • Beheers je verschillende ontspanningstechnieken, die je klant helpen om vanuit een neutraal standpunt op zichzelf te reflecteren.  
 • Beheers je de benodigde cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte coachingtechnieken, die zorgen voor een licht en verrassend traject
 • Kun je de klant helpen op een goeie manier zelf het lastige gesprek te voeren, cq de gekozen weg zelfstandig ten uitvoer te brengen

Inhoud training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zelfreflectie faciliteren met behulp van het Vrijplaatstool
 • Ontspanningstechnieken en mindfulness
 • Eigen verantwoordelijkheid en constructieve zelfsturing mobiliseren
 • Lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken
 • Spanningsregulering en emotionele zelfzorg
 • De formule voor het leren benutten en bevrijden van een conflict
 • Helpen kiezen en koers houden met de Zelfsturingskaart
 • Voorbereiden op het lastige gesprek met de Communicatiekapstok

Opbouw training

a)  Overdracht coachingtool: 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden

b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek

c) In het daaropvolgende jaar: 6 x per jaar intervisie/inspiratieavonden + uitvoer van min. 3 trajecten per jaar

 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk)

a + b + c = licentie (een jaar geldig)

 

Maximaal aantal deelnemers 

12 personen

 

Studiemateriaal

Het trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Coachingtool.

 

Kosten

Training (a + b): €2247 ex BTW; 

Vrijplaats Tool: €47 ex BTW

Intervisie (c): € 297 ex BTW (per jaar)